Veco attīrīšanas iekārtu stacijas un aku demontāža Vectilžā, ID Nr. BNP TI 2020/74

Kategorija: Tirgus izpētes par būvdarbiem līdz 19 999,99 EUR
Ceturtdiena, 25 Jūnijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 06 Jūlijs 2020 13:46
Līguma priekšmets

Veco attīrīšanas iekārtu stacijas un aku demontāža Vectilžā, ID Nr. BNP TI 2020/74

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.07.2020. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums

SIA “DANTRUCK11”

Līgumcena (bez PVN)

EUR 4 688,52

Līguma izpildes termiņš

1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas

Pielikumi:

Instrukcija pretendentiem

Jautājumi un atbildes

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei