1. septembris - Zinību diena Tilžas vidusskolā

Kategorija: Tilžas pamatskola
Piektdiena, 04 Septembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 04 Septembris 2020 14:29

img 004 8206bKrīt naktīs āboli...
No rīta pilna zāle.
Un zvaigznes septembrī
Kā zelta augļi krīt.
Un atkal septembrī
Kāds gads no jauna sākas...”

Ar dāsnu ābolu ražu un dzērvju klaigām ir klāt septembris...

1.septembris ir īpaša diena pirmklasniekiem, jo tā ir pirmā sastapšanās ar skolu...

Tilžas vidusskolā 1.septembra rīts iesākās ar dievkalpojumu Tilžas Romas katoļu baznīcā kopā ar priesteri F. Davidoviču. Priesteris izteica sajūsmu, ka baznīcā ir sapulcējušies tik daudz cilvēku! Visi klātesošie saņēma Dieva svētību un sveicienu jaunajā mācību gadā.

Pēc dievkalpojuma visi devās uz Tilžas pagasta estrādi, kur visus sagaidīja jautrie multeņu varoņi vārnēns un pingvīns. Mūzikas pavadībā, aplausiem skanot, uz skatuves viens aiz otra ar uzrakstu rokās „UZ SKOLU!” kopā ar klases audzinātāju I. Ozoliņu nāca brašie 1. klasītes bērni, ar zinātkārajiem 9.klases audzēkņiem kopā bija klases audzinātāja M. Timoškāne, un gājienu noslēdza nopietnie 12. klases jaunieši ar klases audzinātāju A. Bērziņu.

Kā tradīcija Tilžas vidusskolā svinīgajā pasākumā, neizpalika pašu izpildījumā Latvijas valsts himna.

Uz svinīgo pasākumu bija ieradusies Balvu novada deputāte A. Mežale, kas visus sveica Zinību dienā, arī Tilžas pagasta pārvaldniece A. Bērziņa Tilžas vidusskolas lielajai saimei vēlēja izturību jaunajā mācību gadā.

Skolas direktore G. Rižā svinīgajā uzrunā sveica visus klātesošos Zinību dienā, izteica patiesu prieku par tikšanos klātienē pagasta estrādē, kas mazliet bija neierastāk kā citus gadus. Mazajiem pirmklasniekiem, skolas gaitas uzsākot, skolas direktore pasniedza pirmo nozīmīgāko grāmatu skolā - „Ābeci”. Katram pirmklasnieciņam sveicienu veltīja arī multeņu varoņi. Jautrus sveicienus pirmklasnieki un sirsnīgus novēlējumus klases audzinātāja saņēma arī no 9.un 12. klases audzēkņiem, jo šis 1.septembris viņiem bija pēdējais Tilžas vidusskolā.

Neizpalika arī direktores sveiciens skolas ansamblim un vadītājai L. Vītolai, kas arī vasarā cītīgi strādāja, kā arī 4.kl. audzēknim M. Krakopam par lieliskiem sasniegumiem šahā. Īpašu sveicienu un laba vēlējumus par sadarbību no direktores saņēma skolotāja I. Kuģeniece. Savukārt, veiksmi un izdošanos vēlēja jaunajai direktora vietniecei G. Baranovai. Pasākumā visiem lika pasmaidīt anekdote no skolas dzīves par mācīšanos un mājas darbiem, ko dažreiz izpilda bērnu vecāki, to parādīja un izspēlēja skolotāja G. Baranova kopā ar 6.kl.audzēkni S. Normanti. Pasākuma noslēgumā skolas direktore īpaši uzrunāja audzēkņus un vecākus, iepazīstinot ar jauninājumiem Tilžas vidusskolā, mudināja būt saprotošiem, iecietīgiem un atbildīgiem par savu un apkārtējo drošību šajā mācību gadā.

Atskanot skolas zvana skaņām, mazie pirmklasnieki devās uz savu Pirmo klases stundu...

Lai mums visiem Zinību dienas prieka dzirksts nepazūd arī turpmākajā darbā!

Veiksmīgu jauno mācību gadu!

Skolotāja M. Timoškāne

img-001_4640e.jpgimg-002_1e3bc.jpgimg-003_28483.jpgimg-004_8206b.jpgimg-005_b61a1.jpgimg-006_d40b7.jpgimg-007_c4ff6.jpgimg-008_c6599.jpgimg-009_15495.jpgimg-010_20166.jpgimg-011_bf59c.jpgimg-012_ea65b.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.