Noslēdzies konkurss “Mana skolotāja/skolotājs-personība, profesionālis”

Kategorija: Karjeras izglītība
Piektdiena, 09 Oktobris 2020
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 09 Oktobris 2020 13:07

logo

Izglītības un zinātnes ministrijas veiktā pašvaldību aptaujas liecina, ka Latvijas skolās trūkst 320 pedagogu. Šāda situācija ir jau daudzus gadus. Paaudžu maiņa, kā arī profesijas prestižs pieaug pārāk lēni. Skolotāja profesija ir ļoti grūta un atbildīga, it īpaši mūsdienās.

No 4.septembra līdz 1.oktobrim ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika rīkots radošs konkurss “Mana skolotāja/skolotājs-personība, profesionālis” Balvu un Baltinavas novadu vispārējās izglītības iestāžu 9.-12.klašu skolēniem.

Tuvojoties Skolotāju dienai, konkurss tika rīkots ar mērķi: radīt interesi par skolotāja profesiju, iepazīstot šīs profesijas nianses, attīstīt savas radošās spējas.

Konkursa uzdevumi:

1. Attīstīt skolēnos komunikācijas prasmes, radošo pašizpausmi, izmantojot IT tehnoloģijas.
2. Atspoguļot skolotāja profesijas nianses, iepazīstot konkrētus profesijas pārstāvjus.
3. Veicināt prasmi saskatīt šī profesijas pārstāvju vērtīgākās rakstura iezīmes, profesijai nepieciešamās prasmes.
4. Veicināt skolēnu pārliecību par savu veikumu.

Konkursa dalībniekiem bija jāintervē skolotājs, un, izmantojot intervijā un mācību procesā gūtās atziņas, jāuzraksta pārspriedums, kurā jāpamato, kāpēc izvēlētais skolotājs ir personība un profesionālis savā jomā.

“Skolotājs – personība, manuprāt, ir profesionālis savā jomā, viņš apzinās savu misiju, izceļas ar augstu inteliģenci, pārliecību, viņam piemīt izcilas darba spējas “, savā radošajā darbā raksta Stacijas pamatskolas 9.klases skolniece Zane Keiša. Tātad, konkursa dalībniekiem bija nepieciešams iedziļināties skolotāja darbā, iepazīt savus skolotājus gan no profesionālās, gan no cilvēciskās puses.

Izvērtēšanai savus pārspriedumus par skolotājiem iesniedza skolēni no Baltinavas vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Tilžas vidusskolas, Stacijas pamatskolas un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles. Kopskaitā tika izvērtēti 11 radošie darbi. Jaunieši rakstīja par skolotājiem: Arni Voiku, Ilgu Petrovu, Tatjanu Bolgarovu, Lindu Vītolu, Janu Mežali, Skaidrīti Atvari, Eleonoru Barkāni, Maretu Timoškāni, Valdu Dzeni, Lienu Indriku, Gunti Liepiņu.

Tieši šajos skolotājos jaunieši saskatīja profesionāļus/personības.

“Skolotāja ir ļoti saprotoša, pacietīga un vienmēr uzklausa visus skolēnus, nekad nepamet tos nelaimē, vienmēr iet kopsolī ar laiku, iepazīst visus jauninājumus savā profesionālajā jomā, saprot jauniešu vajadzības un pieņem to uzskatu dažādību”, par skolotāju Tatjanu Bolgarovu raksta Baltinavas vidusskolas 11.klases skolniece Renāte Ločmele.

Dāvis Bisenieks no Balvu Valsts ģimnāzijas savā pārspriedumā atzīst, ka skolotāja Ilga Petrova ir viņam “ raisījusi degsmi atklāt sevi un saprast, cik daudz es patiesībā spēju.”

Elija Bērziša atzinīgi novērtē skolotāja Gunta Liepiņa vadītās stundas, jo “katra mācību stunda ir tik aizraujoša, ka zūd laika izjūta.”

Savukārt Sabīne Kupča no Tilžas vidusskolas par profesionāli/ personību uzskata skolotāju Lindu Vītolu, jo “ viņa iedvesmo ar savu pozitīvismu, darba spējām, neatlaidību un mīlestību pret to, ko dara.”

Laine Kupča no Tilžas vidusskolas stāsta, ka skolotājs Arnis Voika ” aicina paļauties uz saviem spēkiem un nepadoties pie pirmajām grūtībām, un tas viņam ļoti labi padodas”.

Bet Stacijas pamatskolas 9.klases skolniece Zane par savu matemātikas skolotāju Janu Mežali stāsta, ka skolotāja “izstaro ne tikai harizmu, bet arī drošību, dzīvesprieku, iedvesmu, jo mums, skolēniem, vispirms ir vajadzīga paļāvība un drošība, un tikai tad zināšanas.” Pēc intervijas ar skolotāju, jauniete izsaka apbrīnu “par to, ka viņa spēj tik kritiski palūkoties uz sevi no malas”.

Savos pārspriedumos jaunieši veltījuši daudz labu vārdu visiem saviem skolotājiem.

“Ikviens skolotājs ir profesionālis un ir pelnījis uzslavas, kaut vai tikai tāpēc, ka ir izvēlējies šo sarežģīto darbu”, savas domas pārspriedumā izsaka Madara Pugača no Tilžas vidusskolas.

“Skolotājs, kurš mīl savu darbu un dara to ar mērķi – padarīt gaišākus skolēnu prātus, pēc manām domām, ir ideāls skolotājs”, domā Dāvis Marks Stempers, Tilžas vidusskolas 11.klases skolnieks.

Viktorija Stoļenkova no Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles skolotāja profesiju uzskata par vienu no skaistākajām un ir “pateicīga visiem skolotājiem par sniegtajām zināšanām un labajiem padomiem.” Kristīne Kalneja no Tilžas vidusskolas atzīst,” kad pavasarī bija jāmācās mājās, visvairāk pietrūka skolas, draugu un skolotāju. Pietrūka vienkāršu sarunu”.

Lasot skolēnu pārspriedumus, izjutām lepnumu par skolotājiem, lepnumu par skolēniem, kuri nekautrējas pateikt pateicības vārdus saviem skolotājiem ne tikai svētkos, bet arī ikdienā.

Skolēnu pārspriedumu “Mana skolotāja/skolotājs-personība, profesionālis” izvērtējums:

I.vieta- Stacijas pamatskolas 9.klases skolniecei Zanei Keišai ;
Tilžas vidusskolas 11.klases skolniecei Sabīnei Kupčai .
II. vieta- Baltinavas vidusskolas 11.klases skolniecei Renātei Ločmelei;
Tilžas vidusskolas 11.klases skolniecei Lainei Kupčai;
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 9.klases skolniecei Viktorijai Stoļenkovai.
III.vieta- Balvu Valsts ģimnāzijas 12.b klases skolniekam Dāvim Biseniekam.

Lielu PALDIES gribētu pateikt tiem skolotājiem, kuri aicināja, ierosināja un atbalstīja skolēnus pārspriedumu rakstīšanai!

Paldies Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālistiem par skolēnu darbu izvērtēšanu!

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
pedagogs-karjeras konsultante
Lidija Ločmele

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei