Projekta “GREENWAYS RIGA-PSKOV (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava)” ietvaros tiek uzstādīts tūristu skaitītājs

Kategorija: Greenways
Trešdiena, 05 Augusts 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 09 Janvāris 2023 14:16

Logo

Šī Publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  Balvu novada pašvaldība, tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “GreenWays Riga – Viļaka” (“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”) tiek īstenots pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 793 036,00, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam finansējums – EUR 713 732,40 (90% no projekta budžeta); projekta partneru līdzfinansējums – EUR 79 303,60 (10% no kopējām izmaksām); Balvu novada pašvaldības projekta daļas kopējās izmaksas ir EUR 24 010,00, no tām 90% jeb EUR 21 609,00 Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums.

Mērķis: Ietvert vietējos kultūras un dabas resursus (dzelzceļa vēsturi, dabas takas, kā arī tuvējos tūrisma dabas un kultūras objektus) kopīgos un ilgtspējīgos tūrisma produktos, kas dod ekonomisku labumu visam reģionam. Ilgtermiņa ieguvums gala saņēmējiem un plašākai sabiedrībai reģionā ir tas, ka vietējie pārrobežu reģioni saņems jaunu tūrisma produktu (zaļie ceļi Rīga – Pleskava), kas sniegs ekonomisku labumu vietējiem, mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem un visai vietējai ekonomikai kopumā. Ievērojams papildus ieguvums no zaļajiem ceļiem jeb veloceļiem, kas ierīkoti Latvijas pusē pa bijušo dzelzceļa līniju un Krievijas pusē pa reģionālās nozīmes ceļiem un meža ceļiem, ir tas, ka tūristi, braucot ar velosipēdu, pārvietojās lēnāk, tādējādi pavadot vairāk laika un līdz ar to vairāk naudas reģionā.

Projekta mērķa grupas un labuma guvēji:

 • Iestādes, kā arī to darbinieki, kas iesaistīti projekta īstenošanā (ar projekta aktivitātēm tiks uzlabota piederošā infrastruktūra, iegūta pieredze un aprīkojums);
 • Vietējie iedzīvotāji - ar "zaļā ceļa" izveidi tiks dota alternatīva pārvietošanās iespēja;
 • Sabiedrība kopumā - vietējie un ārzemju tūristi, kas izmantos maršrutu ceļošanai būs tiešie tūrisma produkta un pakalpojumu izmantotāji;
 • Vietējās pašvaldības - projektā gūtā pieredze par vienota tūrisma produkta izveidi un popularizēšanu; pārrobežu tūrisma produkts veicinās tūristu piesaisti pašvaldībām, tādējādi veicinot to attīstību un ienākumus no nodokļiem u.c.;
 • Mazie un vidējie uzņēmumi - projekts stimulēs mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, kas izvietoti "zaļā ceļa" tuvumā, dodot iespēju piedāvāt produktus un pakalpojumus "zaļā ceļa" apmeklētājiem - riteņbraucējiem, gājējiem un citiem.

Galvenās projekta aktivitātes:

 • Jaunā velo maršruta marķēšana;
 • Zaļā ceļa kopējās kartes un mini kartes pa maršrutu posmiem izveide;
 • Kopīgu mārketinga aktivitāšu un informatīvo kampaņu organizēšana par projekta norises gaitu;
 • Kopīgu mācību organizēšana jaunajā tūrisma maršrutā iesaistītajām mērķa grupām.

Galvenās Balvu novada pašvaldības aktivitātes projekta ietvaros:

 • Bijušā dzelzceļa posma infrastruktūras uzlabošana no Sitas (Sitas upe) līdz Kupravai 26 km garumā, posma pielāgošana nemotorizētajam transportam;
 • Informācijas stendu izvietošana ar norādēm;
 • Atpūtas vietu izveide;
 • Tūristu skaitītāja uzstādīšana.

2020. gada jūlija beigās bijušā dzelzceļa posmā no Sitas līdz Kupravai, netālu no Kubuliem ir uzstādīts tūristu skaitītājs, kas veiks uzskaiti gan par riteņbraucējiem, gan par kājāmgājējiem. Tūristu skaitītāja uzstādīšana ir viena no projekta aktivitātēm. Tūristu skaitītāja uzstādīšanu veica uzņēmums o.p.s. Partnerstvi no Čehijas.

IMG_20200724_160424.jpg