Iespējas iesaistīties biedrības „Raibais kaķis” realizētajos projektos

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Pirmdiena, 16 Novembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 16 Novembris 2020 10:08

jspa erasmus

2020. gadā biedrība „Raibais kaķis” uzsāka vairāku projektu realizāciju un to turpinājums būs 2021.gadā. Projektu ietvaros gan jauniešiem, gan pieaugušajiem būs iespēja pilnveidot savas zināšanas, attieksmes un prasmes neformālās izglītības ceļā. Aktuālai informācijai ir iespējams sekot biedrības Facebook lapā - https://www.facebook.com/raibais.

Projekts „BELIKEYOU” ir programmas ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu inovācijas projekts, kurā ir iesaistītas organizācijas no Itālijas, Grieķijas, Polijas, Rumānijas un Spānijas. Projekta koordinējošā organizācija ir Itālijas (Florence) organizācija ARTES, kuras viena no aktivitātēm ir neformālās izglītības uzņēmējdarbības programmas vadīšana vidusskolas skolēniem ar mērķi izglītot vidusskolēnus uzņēmējdarbībā un programmas noslēgumā finansiāli atbalstīt labāko ideju realizēšanu. Galvenais jautājums, uz kuru projekts centīsies atbildēt, ir – kā veicināt uzņēmējdarbības gara veicināšanu jauniešu vidū, tādējādi arī veidojot kopēju Eiropas uzņēmējdarbības kultūru. Ar projektu vēlamies panākt, ka aizvien vairāk jaunieši saka: „Es vēlos būt kā tu” (BE LIKE YOU). Projekta mērķis ir izveidot digitālo stāstu stāstīšanas programmu, balstoties uz uzņēmējdarbības lomu modeli, lai veicinātu Eiropas jauniešu uzņēmējdarbības kultūras veidošanos. Projekta ietvaros izglītojošam personālam būs iespēja iepazīties ar projekta ietvaros izstrādāto programmu, jauniešiem piedalīties programmas nodarbībās, gan Latvijas, gan starptautiskā mobilitātē.

Projekts „EntrepRURAL socialy” ir programmas ERASMUS+: Jaunatne darbībā stratēģiskās partnerības projekts labās prakses apmaiņai, kura galvenā tēma ir sociālā uzņēmējdarbība laukos. Projekta koordinē Latvijas organizācija sadarbojoties ar organizācijām no Itālijas, Rumānijas un Bulgārijas. Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt rokasgrāmatas, un paredzēta iespēja piedalīties trīs mobilitātes (Bulgārijā, Latvijā un Itālijā), kas domātas jauniešiem vecumā no 18 – 25 gadiem, kuri vēlas iepazīties ar sociālo uzņēmējdarbību un attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju. Katra mobilitāte ir atvēlēta noteiktai tēmai – personības izaugsme (es kā sociālais uzņēmējs), stāstu stāstīšanas metodes izmantošana savas sociālās uzņēmējdarbības popularizēšanai un dažādu digitālo iespēju izmantošana sociālajā uzņēmējdarbībā. Latvijā sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas veic labvēlīgu sociālo ietekmi, radošu saimniecisko darbību, piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana (definīcijas avots https://sua.lv/).

Vairāk par ERASMUS+: Jaunatne darbībā programmu var uzzināt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā www.jaunatne.gov.lv sadaļā ERASMUS+ un Eiropas solidaritātes korpuss.

Projekts „Educate educators” ir programmas ERASMUS+ pieaugušo izglītības projekts, kura ietvaros ir plānots izglītot biedrībā iesaistītos brīvprātīgos. Projekts tiek realizēts sadarbojoties ar starptautiskiem partneriem Itālijā un Grieķijā. Projekta ietvaros biedrības brīvprātīgajiem būs iespēja apgūt neformālās un āra dzīves izglītības metodoloģiju divās dažādās mobilitātēs Itālijā un Grieķijā, kā arī piedalīties darba ēnošanā Itālijā, lai uzlabotu biedrības sniegto aktivitāšu kvalitāti un daudzveidību pieaugušo izglītības jomā. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Novembra mēnesī biedrība uzsāka arī sadarbību ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Balvu filiāli pieņemot darbā darba meklētājus Eiropas Sociālā fonda projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem un pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”, kura ietvaros iesaistītiem darba meklētājiem būs iespēja pilnveidot savas kompetences, kas ir nepieciešamas mūsdienu darba tirgus apstākļos, tai skaitā kompetenci starptautisku projektu realizēšanā. Plašāka informācija par pasākumu ir atrodama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā https://www.nva.gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektora-bezdarbniekiem.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Sergejs Andrejevs
Biedrības „Raibais kaķis”
Valdes priekšsēdētājs

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei