Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu atbalsta komandu sapulce Zoom platformā

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Piektdiena, 20 Novembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 07 Janvāris 2022 13:30

/images/izglitiba/biic/ywigs0e4h7/dokumenti.jpg

Trešdien, 4. novembrī, piecpadsmit dalībnieki – izglītības iestāžu vadītāji, logopēdi un speciālie pedagogi, bija pieslēgušies Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas Intas Kaļvas un BIIAC organizētajā sapulcē Zoom platformā ar Balvu novada izglītības iestāžu, kurās licencētas speciālās izglītības programmas, atbalsta komandām vai to pārstāvjiem.

Balvu novadā ir sešas izglītības iestādes, kurās īsteno speciālās izglītības programmas. Tās ir BPVV, Balvu sākumskola, Bērzpils vidusskola, Stacijas pamatskola, Tilžas vidusskola, PII “Pīlādzītis”. Kopā tie ir 65 izglītojamie pamatizglītības posmā un 51 pirmsskolas izglītības posmā, kuri apgūst speciālās izglītības programmu.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva vērsa uzmanību uz aktuāliem jautājumiem speciālajā izglītībā, pārmaiņu laiku, nepilnību novēršanu, kā arī citiem būtiskiem jautājumiem.

Šajā sapulcē Tilžas vidusskolas direktore Gunta Rižā dalījās pieredzē, jautājumos, kas skar speciālo izglītību.

Sapulces turpinājumā BIIAC vadītāja aktualizēja svarīgus norādījumus, ko guva pēc pirmdien, 2. novembrī notikušā Skola2030 Speciālās izglītības konsultācijas tiešsaistē caur zoom programmu, kur virtuālās tikšanās reizē, atbildes sniedza arī Anita Falka – Speciālās izglītības nodaļas vadītāja. BIIAC vadītāja Tamāra Krūmiņa vēlreiz vērsa sapulces dalībnieku uzmanību uz MK noteikumiem, uz kuriem jābalstās, īstenojot speciālās izglītības programmas izglītības iestādēs.

Šajā mācību semestrī BIIAC vadītāja ir veikusi mērķtiecīgu iekšējo kontroli, pārbaudot iestādēs individuālās izglītības programmas apguves plānus izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un citus iekšējos dokumentus. Iestādēm ir doti norādījumi tos pilnveidot atbilstoši MK noteiktajām prasībām.

Speciālā izglītība ir kā ābeles zars, kurš plaukst un pēc tam dod augļus. Vienmēr var rast risinājumu, kā to stiprināt un atbalstīt, lai izglītojamajiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kas ir kā putni uz šī zara, kuriem ir sava ligzda uz tā, arī būtu sniegts pilnvērtīgs atbalsts.

BIIAC vadītāja Tamāra Krūmiņa

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei