Viktorīna “Latvijas sargi”

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 24 Novembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 24 Novembris 2020 15:04

img 20201124 090720 d242bNovembris ir patriotisma mēnesis. Tajā mēs atzīmējam Latvijas dzimšanas dienu, Robežsargu dienu, Lāčplēša dienu. Klases audzināšanas stundās ar skolēniem (arī attālinātajā mācību procesā) tiek runāts par patriotisma tēmu.

Lai aktualizētu šo tēmu, pievērstu skolēnu uzmanību ar valsts aizsardzību saistītajām profesijām, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pedagogs-karjeras konsultante Lidija Ločmele sagatavoja viktorīnu skolēniem “Latvijas sargi”. Tajā tika iekļauta informācija par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts robežsardzi, Zemessardzi un Jaunsardzi. Lai izvēlētos pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem, skolēniem bija nepieciešams izmantot savas zināšanas par valsts aizsardzību un arī papētīt interneta resursus.

Viktorīnu attālinātajā mācību procesā saviem audzēkņiem novadīja klašu audzinātāji, izmantojot informācijas tehnoloģijas (ZOOM, e-pastu, u.c.).

Viktorīnā piedalījās 7.-12.klašu skolēni no Balvu Valsts ģimnāzijas (8.c, 8.d, 12.b, 7.a, 7.b, 9.d, 10.b, 12.a, 9.a, 11.b klase), Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (7.a, 8.a, 10.b, 11.b, 12.b klase un K4-2; K4-3 un SIRT 4-3 kursi), Stacijas pamatskolas un Vīksnas filiāles (7.-9.klases), Baltinavas vidusskolas (7.-11.klase), Tilžas vidusskolas (7.,8., 9. un 12 klase), Bērzpils vidusskolas 9.klase. Kopskaitā viktorīnā piedalījās 31 klases kolektīvs. Zinošākie viktorīnas dalībnieki saņēma simboliskas piemiņas veltes ar latviešu tautas zīmēm.

Viktorīnas galarezultāti:

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

klase

Skola

Pareizo atbilžu skaits

Vieta

7.-9.klase

1.

Haralds Ambarovs

9.d

BVĢ

24

1.

2.

Sanija Skalova

8.c

BVĢ

24

1.

3.

Sintija Reveliņa

9.

Stacijas psk.

24

1.

4.

Liene Kaša

9.

Baltinavas vsk.

23

2.

5.

Karīna Vinogradova

9.

Vīksnas fil.

23

2.

6.

Viktorija Stoļenkova

9.

Vīksnas fil.

23

2.

7.

Rinalds Tiltiņš

9.a

BVĢ

23

2.

8.

Andris Žvirblis

9.

Stacijas psk.

22

3.

9.

Rainers Zaļaiskalns

8.c

BVĢ

22

3.

10.

Alise Andrejeva

7.

Vīksnas fil.

22

3.

11.

Jānis Jermacāns

7.a

BVĢ

22

3.

12.

Kristers Voicišs

9.

Baltinavas vsk.

22

3.

13.

Lauris Ločmelis

9.

Baltinavas vsk.

21

atzinība

14.

Zane Keiša

9.

Stacijas psk.

21

atzinība

15.

Lauris Čerbakovs

8.c

BVĢ

21

atzinība

16.

Alekss Blonskis

8.c

BVĢ

21

atzinība

17.

Kirils Feoktistovs

8.c

BVĢ

21

atzinība

18.

Aleksandra Bakāne

8.c

BVĢ

21

atzinība

19.

Dairis Trupovnieks

8.c

BVĢ

21

atzinība

20.

Kristers Ķerģis

8.c

BVĢ

21

atzinība

21.

Ralfs Kiseļovs

9.

Vīksnas fil.

21

atzinība

22.

Sanija Vīcupa

7.

Tilžas vsk.

21

atzinība

10.-12.klase

1.

Mareks Tuleiko

11.b

BPVV

25

1.

2.

Artūrs Salmanis

12.b

BPVV

25

1.

3.

Kintija Kudle

K4-2;K-4-3

BPVV

25

1.

4.

Linda Balule

12.b

BPVV

25

1.

5.

Deivids Ceplītis

10.b

BVĢ

24

2.

6.

Pēteris Krauja

12.b

BPVV

23

3.

7.

Sintija Voiciša

12.b

BPVV

23

3.

8.

Diāna Buša

K4-2;K-4-3

BPVV

23

3.

9.

Romualds Bolgarovs

11.

Baltinavas vsk.

23

3.

10.

Airita Kikuste

K4-2;K-4-3

BPVV

22

atzinība

11.

Raivis Dokāns

12.b

BPVV

22

atzinība

12.

Evija Stoļenkova

10.b

BPVV

22

atzinība

13.

Rēzija Slišāne

12.b

BVĢ

22

atzinība

Paldies skolēniem par aktivitāti un ieinteresētību!

Paldies klašu audzinātājiem par sadarbību!

Aicinu arī citus interesentus pārbaudīt savas zināšanas aizsardzības jomā, iepazīstot viktorīnā “Latvijas sargi” piedāvātos jautājumus un izvēloties savu atbildes variantu!

latvijas sargi 5f1eb

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Pedagogs-karjeras konsultante
Lidija Ločmele

viaa nap 2020 esf 2

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei