Noslēgusies projekta "VARI.RADI.DARI" īstenošana

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Pirmdiena, 30 Novembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 30 Novembris 2020 17:09

brp nap2020 es leader atb z m

Noslēgusies Balvu rajona sieviešu biedrības "Rudzupuķe" projekta Nr. 20-07-AL19-AO19.2206 - 000005 "VARI.RADI.DARI." īstenošana.

Projekta mērķis - veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā kapitāla stiprināšanas un stratēģiskas, ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par lielisku priekšnosacījumu jaunu pakalpojumu un produktu piedāvājumam pakalpojumu sniegšanai Ziemeļlatgalē.

Projekts "VARI.RADI.DARI." realizēts sadarbībā ar biedrību "Balvu rajona partnerība", Balvu novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcībā 2.6. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem ietvaros".

Projekta rezultātā ir labiekārtota telpa, iegādāts portatīvais dators, divi elektropreču komplekti un mēbeļu komplekts, kas novada iedzīvotājiem un viesiem nodrošinās pieejamu vietu, lai izmantotu iespēju brīvajā laikā nākt kopā un radoši darboties dažādās meistarklasēs un pasākumos.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 2131,71. EUR 1918,53 no tām ir ELFLA finansējums un Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums - EUR 213,17.

Paldies par projekta atbalstu!

Maruta Paidere,
Balvu rajona sieviešu biedrības "Rudzupuķe" valdes priekšsēdētāja

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei