Atskaite par ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 05 Janvāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 Janvāris 2021 17:04

Prezentācija: Atskaite par ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Prezentācijas atskaite par ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” laikā no 2020.gada septembra līdz 2020. gada decembrim.

Atskaitē atspoguļots:

  1. Projektā iesaistītās izglītības iestādes un izglītojamo skaits uz mācību gada sākumu;
  2. Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.;
  3. Dokumentācijas veidošana;
  4. Karjeras attīstības atbalsta bezmaksas pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana;
  5. Informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlei;
  6. Pedagoga-karjeras konsultanta profesionālā pilnveide;
  7. Turpmākais darbs.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

viaa nap 2020 esf 2

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei