Seminārs skolu direktoru vietniekiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 09 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 09 Februāris 2021 11:59

Lai pārrunātu attālinātā mācību laika aktualitātes, februāra sākumā izglītojošā tiešsaistes seminārā tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novada skolu direktoru vietnieki izglītības jomā,

Seminārā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva teica spēka vārdus un informēja par aktualitātēm un veicamajiem darbiem.

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības speciāliste Terēza Čudarkina informēja par valsts pārbaudes darbu un mācību priekšmetu olimpiāžu aktualitātēm, par attālināto mācību norisi un mācību stundu organizēšanu tiešsaistē.

Metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale informēja par Izglītības un zinātnes ministrijas organizētās konferences aktualitātēm – mācību procesu no 8.februāra. Direktoru vietnieki diskutēja par individuālajām konsultācijām klātienē, sejas masku lietošanu un mācību saturu.

Pieredzē par vērtēšanu sākumskolā dalījās Balvu sākumskolas direktores vietniece Gunita Pugeja, savukārt Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece – metodiķe Valija Muldiņa vēlreiz aktualizēja atgriezeniskās saites nozīmīgumu mācību procesā.

Direktoru vietnieki atzina semināru par lietderīgu un izglītojošu un vienojās tikties Zoom platformā 11.martā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei