Klašu audzinātāju metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs par audzināšanas darbu un pasākumu organizēšanu attālinātā mācību procesa laikā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 10 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 10 Februāris 2021 16:37

5. februārī platformā ZOOM tikās Balvu, Rugāju un Baltinavas novada skolu atbildīgie par audzināšanas darbu, lai dalītos pieredzē ar veiksmīgākajiem piemēriem audzināšanas darbā un pasākumu organizēšanā attālinātā mācību procesa laikā.

Jana Mežale no Stacijas pamatskolas stāstīja par lielisku sadarbību ar Balvu novada muzeju, sadarbību ar drossinternets.lv, skolas kopdarbu Ziemassvētkos, kā arī dalījās ar personīgo pieredzi audzināmajā klasē – kā mudināt skolēnus izvērtēt sevi un izvirzīt mērķus.

Balvu sākumskolas skolotāja Ingrīda Pilāte stāstīja par vecāku un skolēnu izglītošanu, lai varētu veiksmīgi nodrošināt jaunāko klašu skolēnu tiešsaistes stundas, vērtīgas bijušas nodarbības, kurās skolēniem tika mācīts, kā pieklājīgi uzvesties Zoom nodarbībās. Sākumskolā pirmdiena ir klases stundu diena, kurā tiek izrunāts viss aktuālais, kā arī I. Pilāte dalījās pārdomās par to, cik būtiski šajā laikā aicināt skolēnus veikt daudzus uzdevumus ārpus telpām - pētot un meklējot atbildes dabā.

Benita Urtāne no Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas dalījās ar veiksmīgu pieredzi par klašu audzinātāju regulāru tikšanos ZOOM sapulcēs, kuras notiek vienu reizi mēnesī, un kopīgu darbu un aktivitāšu plānošanu katram mēnesim, īpaši akcentējot interesantu klases stundu organizēšanu. Tiek plānots arī skolēnu iecienītais erudīcijas konkurss “Prātnieks”, šoreiz gan attālināti. Skolotāja pastāstīja arī par skolēnu pašpārvaldes iecerēto aktivitāti organizēt konkursu “Mans oriģinālais sniegavīrs”.

Rugāju novada vidusskolas kolēģe Liene Pipure stāstīja, ka izmanto iespēju papildus izglītoties un iegūto pieredzi apkopo prezentācijās, šos materiālus kopīgo ar klašu audzinātājiem, lai varētu izmantot audzināšanas darbā. Klases stundas notiek pēc plāna, īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēnu emocijām, klases stunda tiek sākta, katram padaloties ar labo lietu, kas iepriekšējā nedēļā izdevās vai īsti neizdevās. Viedokļu apmaiņai tiek izmantota vietne Jamboard. Apkopotas skolēnu idejas “Kā es rūpējos par savu veselību ziemā?”.

Aina Šņukute, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles skolotāja, dalījās pieredzē par videoapsveikumu veidošanu svētkos, vecāku kopsapulci platformā ZOOM, kopīgu grāmatas “Bija tāds laiks” studēšanu un izmantošanu mācību un audzināšanas procesā.

Mareta Timoškāne no Tilžas vidusskolas dalījās ar ideju par nupat realizētu, Sveču dienai veidotu virtuālu sveču izstādi, īpašām, Barikāžu laika atcerei veltītām, klases stundām kopā ar vēstures skolotāju, par eseju konkursiem un tuvinieku intervēšanas metodi vēstures izzināšanai. Veiksmīgs kopdarbs izveidots, gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai, - skolēnu radošie darbi iesūtīti un apkopoti grāmatā Latvijai.

Irēna Kaša no Baltinavas vidusskolas dalījās pieredzē par klašu audzinātāju veiksmīgu sadarbību ar mācību priekšmetu skolotājiem, kopā radot gan Barikāžu laika stāstus, gan veidojot zīmējumus Valentīna dienai, gan apvienojot spēkus, gatavojoties konkursiem un Latvijas dzimšanas dienas svētkiem. Īpaši aizkustinoši bija dzirdēt, ka Ziemassvētku vecīša dāvanas ar skolas autobusu tika nogādātas katra skolēna mājās.

Daina Veida no Bērzpils vidusskolas atzina, ka daudzas aktivitātes notiek līdzīgi kā citās skolās, viņa pastāstīja interesantu pieredzi, kā aktualizēt Latvijā pazīstamu cilvēku jubileju svinēšanu, piemēram, Raimonda Paula jubileju gaidot, tika organizēts balsojums par mīļāko R. Paula dziesmu, īpaši pozitīvas emocijas radīja virtuālā izstāde, kurā apkopotas fotogrāfijas kopā ar mājdzīvniekiem.

Daina Mediniece no Balvu Valsts ģimnāzijas pastāstīja par regulārām aptaujām, kas tiek veiktas, lai noskaidrotu skolēnu, skolotāju un vecāku vajadzības, un mērķtiecīgu darbu, reaģējot uz aptaujās izteiktajām vajadzībām, kā arī dalījās pieredzē par veiksmīgo klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta grupas sadarbību attālinātā mācību procesa laikā. Kolēģi tika informēti par akcentu laika plānošanas prasmju attīstīšanai skolēnos un emocionālās bankas uzpildīšanas aktivitātēm - šajā semestrī plānoti Zoom deju vakari skolēniem un vingrošanas nodarbības gan ģimnāzijas vecākiem, gan skolotājiem, ko vadīs mūsu skolēnu vecāki. Arī skolēnu pašpārvalde turpina aktīvi darboties - plānoti gan debašu vakari, gan spēļu vakari, erudīcijas konkursu aktivitātes un sarunas ar interesantām personībām.

Secinājām, ka daudzas lietas darām līdzīgi, bet radošu ideju, ko vienam no otra pasmelties, bija tiešām daudz - katra mācību iestāde radusi iespēju dažādā veidā skolas dzīvi veidot interesantāku, saglabāt saikni vienam ar otru, atbalstīt un palīdzēt, arī esot attālinātajā mācību procesā.

Paldies par vērtīgo laiku kopā, lai laba veselība, spēks un izturība pavada jūs šajā mācību semestrī!

Daina Mediniece,
klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei