Tiešsaistes seminārs matemātikas skolotājiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 11 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 11 Februāris 2021 16:42

10.februāra pēcpusdienā Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu matemātikas skolotājiem notika tiešsaistes seminārs Zoom.us platformā. Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne sniedza atgriezenisko saiti par to, kādas platformas skolotāji izmanto, par pozitīvo un negatīvo matemātikas mācīšanā attālinātajā mācību procesā, kā arī ieteikumiem un komentāriem.

Tika aktualizēts monitoringa darbs matemātikā 9.klasē, kas tiek plānots 28.aprīlī un līdzināsies eksāmena darbam. B.Urtāne iepazīstināja ar Izglītības un zinātnes ministrijas pieņemto lēmumu, ka no 8.februāra tiek dota iespēja klātienē organizēt individuālās konsultācijas matemātikā (ne ilgāk par 40 minūtēm) tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai psiholoģiska rakstura problēmas. B.Urtāne pastāstīja, ka pagaidām nav zināms par jaunu mācību grāmatu matemātikā sagatavošanu. Koordinatore atgādināja, ka līdz 21.februārim skolotājiem vēl ir iespējams pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Varbūtību teorija un statistika vidusskolā”, kurus par maksu organizē Latvijas Universitāte.

Valsts 71. matemātikas olimpiādes 2. posma 9.-12. klasei darbu vērtētāji dalījās pieredzē par darbu labošanu un gūtajām atziņām. Matemātikas mācību jomas koordinatore B.Urtāne vēlreiz aktualizēja valsts 71. matemātikas olimpiādes 2. posma 5.-8. klasei norises kārtību, aktuālās tēmas 5.-6. klasei un 7.-8. klasei, par pieejamo teorijas materiālu izmantošanu, gatavojot skolēnus olimpiādei, atgādināja par skolēnu pieteikšanu olimpiādei, dalībnieku reģistrēšanos un izmēģinājuma pieslēgšanos olimpiādei, kā arī aicināja skolotājus pieteikties olimpiādes darbu labošanai.

Semināra gaitā matemātikas skolotāji dalījās pieredzē par tematisko plānu īstenošanu 7. un 10. klasē, kā arī Skola2030 piedāvāto mācību līdzekļu izmantošanu un to lietderīgumu.

Atgriezeniskā saite no kolēģiem liecina par to, ka mūsu sadarbība ir ļoti laba, jo skolotāji atzīst, ka tiek savlaicīgi informēti par aktuālo matemātikas mācību jomā, neskatoties uz attālināto mācību un darba procesu. Kolēģi iesaka rīkot šāda veida seminārus regulāri, jo tā ir iespēja ne tikai saņemt jaunāko informāciju, bet arī komunicēt ar kolēģiem, kas šajā laikā ir tik svarīgi.

Paldies kolēģiem, kuri atrada laiku piedalīties seminārā, dalīties pieredzē un vienkārši būt kopā attālināti.

Koordinatore priecājas par to, ka matemātikas skolotāji ir īsta komanda, kas viens otru papildina, atbalsta, bagātina ar jaunām idejām un dod enerģiju turpmākajam darbam. Pozitīva noskaņa, sirsnīgas sarunas un vērtīgas atziņas caurstrāvoja šo semināru un uz atkalredzēšanos martā.

Benita Urtāne,
matemātikas mācību jomas koordinatore

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei