Bioloģijas un ķīmijas skolotāji dalās pieredzē par attālināto mācību procesu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 18 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 18 Februāris 2021 16:52

15. februārī platformā ZOOM tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas un ķīmijas skolotāji, lai pārrunātu, kā rit attālinātais mācību darbs, īpaši 7. un 10.klasēs, kur jāīsteno pilnveidotais mācību saturs.

Skolotāji apsprieda neskaidros jautājumus par tematisko plānu īstenošanu, it īpaši 7. un 10. klasē, par mācību materiālu pieejamību, pozitīvos un negatīvos aspektus attālinātajā mācību procesā, dalījās pieredzē. Skolotāji atzina, ka šis ir saspringts laiks gan skolēniem, gan mums pašiem. Skolēniem ir diezgan sarežģīti lasīt nosūtītos tekstus un uzdevumus, patstāvīgi veikt pierakstus, uzdevumus, jo tekstpratība daļai skolēnu pilnībā nav izveidojusies. Savukārt skolotājiem - daudz laika aizņem piemērotu mācību materiālu meklēšana un veidošana, lai īstenotu sasniedzamo rezultātu.

Skolotāji sanāksmi novērtēja kā lietderīgu, kuras laikā varēja iegūt jaunāko informāciju, jaunas idejas turpmākajam darbam.

Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību MA vadītāja A. Barbaniška

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei