Pirmsskolas pedagogi dalās pieredzē par mācību procesa vērtēšanu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 Februāris 2021 14:53

Neskatoties uz pirmsskolas izglītības iestāžu grūto un sarežģīto klātienes darbu ārkārtas situācijas laikā, pedagogi turpina dalīties pieredzē un izglītoties metodiskajās apvienībās (MA).

Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (IKSP) pirmsskolas MA darba plānu, 24.februārī notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu 57 pirmsskolas pedagogu tikšanās ZOOM platformā, lai dalītos pieredzē par tēmu “Mācību procesa vērtēšanu.”

MA ievadā IKSP izglītības darba speciāliste Lija Bukovska pateicās pedagogiem par izturību, pozitīvismu un milzīgu atbildības sajūtu šajā grūtajā laikā, pārrunāja pašreizējo situāciju pirmsskolas izglītības iestādēs un akcentēja marta mēneša MA darba plāna pasākumus.

Viena no aktuālām tēmām pedagogiem, ir mācību procesa vērtēšana. Vērtēšana dod iespēju apzināti plānot un vadīt mācību procesu pirmsskolā, izprast skolotāju stiprās puses, mācību vajadzības un savlaicīgi identificēt atbalsta pasākumus bērniem. Šajā mācību gadā tēmai atvēlētas divas MA, pirmajā tikšanās reizē pieredzē dalījās Tilžas vidusskolas pirmsskolas skolotāji:

  • Anda Bombāne pastāstīja par diagnosticējošo jeb ievadvērtēšanu un kā to organizē Vectilžas pirmsskolas grupā;
  • Linda Keiša un Jolanta Nagle pārrunāja formatīvās vērtēšanas pamatprincipus un to pielietojumu savā darbā;
  • Ieva Kūkoja apkopoja summatīvās vērtēšanas svarīgo nozīmi;
  • Elita Čirka dalījās pieredzē par caurviju prasmju vērtēšanu.

Savā pieredzē un labajā praksē dalījās arī kaimiņnovadu kolēģi. Metodiķe, pirmsskolas skolotāja Rita Pipure prezentēja kā vērtēšanas process tiek organizēts Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas grupās, bet Ilze Ločmele pastāstīja par darbu Baltinavas vidusskolas pirmsskolas grupās.

Paldies pedagogiem par pieredzi un labajiem prakses piemēriem!

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei