BIIAC konsultatīvais atbalsts Stacijas pamatskolas pedagogiem

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Otrdiena, 19 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 07 Janvāris 2022 13:29

Stacijas pamatskola.

Šī gada 18. oktobrī tiešsaistē zoom platformā es kā Balvu iekļaujošas izglītības atbalsta centra (BIIAC) vadītāja/ logopēde, Balvu novada pašvaldības PMK vadītāja Tamāra Krūmiņa sniedzu konsultatīvo atbalstu Stacijas pamatskolas pedagogiem.  Šajā attālinātajā tikšanās reizē piedalījās desmit pedagogi.

Izglītības sistēmā un līdz ar to arī MK noteikumos ik pa laikam notiek kādas izmaiņas. Piemēram, šī gada 28.septembrī Ministru kabinets pieņēma Noteikumus, kas paredz, ka turpmāk vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem tiks regulēta Valsts pamatizglītības standartā.  Grozījumi no 2021. gada 1. septembra atbilstoši Valsts pamatizglītības standartam jāvērtē 1., 2., 4., 5.,7. un 8. klases, bet no nākamā, 2022. gada, 1. septembra - 3.,.6. un 9. klases. Līdz minētajiem datumiem vispārējās izglītības programmas 3., 6. un 9. klasēm īsteno normatīvajiem aktiem par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Lai tam visam izsekotu līdz un nepalaistu garām jaunāko informāciju, notika šī konsultatīvā sapulce. Arī pedagogi atzīst, ka tas ir ļoti nozīmīgi, jo darba procesā lielākā uzmanības daļa aiziet mācību procesam un izglītojamajiem. Savas korekcijas ievieš arī COVID19 laiks un ierobežojumi.

Šajā tikšanās reizē tika pārrunāts arī par Individuālo izglītības programmas apguves plānu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām sastādīšanu, kā arī par atbalsta pasākumiem, jo izglītības iestāde bija saņēmusi BIIAC rekomendācijas, pēc iesniegto IIP pārbaudes.

Tika skatīts padziļināti jautājums arī par mācību līdzekļiem un resursiem, atgādnēm, mācību standartiem, jo pedagogiem jāstrādā vadoties gan pēc VISC projekta Skola2030 programmām, gan Valsts izglītības satura centra pamatizglītības standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem.

Nozīmīga loma izglītības sistēmā ir arī izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem. Arī šis jautājums tika padziļināti pārrunāts. Šī gada 4. novembrī notiks VISC tiešsaistes seminārs “ Izglītības iestādes un ģimenes pozitīva sadarbība”, ko facebook vietnē aicinu noklausīties arī Stacijas skolas pedagogus un citu izglītības iestāžu pedagogus.

Lai veiksmīgs pārmaiņu un jauno noteikumu ieviešanas laiks!

Vēlot izturību un veselību

BIIAC vadītāja

Tamāra Krūmiņa

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei