BIIAC konsultatīvais atbalsts Viduču pamatskolas un Žīguru pamatskolas pedagogiem

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Ceturtdiena, 23 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 07 Janvāris 2022 13:29

Konsultatīvais atbalsts.2021.gada 22.decembrī, tiešsaistē Zoom platformā, Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra (BIIAC) vadītāja/ logopēde, Balvu novada pašvaldības PMK vadītāja Tamāra Rajecka sniedza konsultatīvo atbalstu Žīguru pamatskolas un Viduču pamatskolas pedagogiem, kam iniciatore bija Viduču pamatskolas direktore Ināra Sokirka, pēc abu iestāžu atsūtīto IIPAP pārbaudes. Šajā attālinātajā tikšanās reizē piedalījās divpadsmit pedagogi.

Šajā konsultācijā galvenokārt tika skaidrots, kā pareizi sastādīt un aizpildīt Individuālo izglītības programmas apguves plānus (IIPAP) izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kur rast konkrēto informāciju, kā plānot mācību stundas laiku klasē, kur iekļauti speciālās izglītības programmas izglītojamie, kā arī par atbalsta pasākumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 556 un arī tiem, kas redzami Valsts izglītības informācijas sistēmā, kā šo atbalsta sistēmas būtību korekti paskaidrot izglītojamajam, kam tas ir nepieciešams, un citiem klasesbiedriem, ieviešot reāli to praksē.

 Pedagogi atzīst, ka šīs konsultācijas ir ļoti nozīmīgas un palīdz darbā, jo ikdienā lielākā uzmanības daļa aiziet mācību darbam un izglītojamajiem. Konsultācijās gūta pārliecība, ka darba procesā rīkojas pareizi, un tiek atbildēts uz jautājumiem, uz kuriem darba steigā, nav rastas atbildes. Pedagogi uzdeva jautājumus un bija ļoti ieinteresēti.

Nozīmīga loma izglītības sistēmā ir arī izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem. Arī šis jautājums tika padziļināti pārrunāts gan no izglītības iestādes skatupunkta, gan no vecāku puses. Pedagogi un citi interesenti aicināti noskatīties arī pieredzes stāstu https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/veseliba/uga-stasts-par-dela-macisanas-traucejumiem-pieredze-latvijas-izglitibas-sistema.a405279/, kur kāds izglītojamā tētis stāsta par savu bērnu.

Lai ir skaisti, balti, sirdsmiera pilni Ziemassvētki un laimīgs, uz sadarbību vērsts, Jaunais gads!

Vēlot izturību un veselību,

BIIAC vadītāja

Tamāra Rajecka

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei