Tirgus izpētes par būvdarbiem - 2022. gads

Категория: Iepirkumi
29.12.2021
Обновлено: 09.01.2023, 13:47
Tirgus izpētes publicēšanas datums, līguma priekšmets, ID Nr., piedāvājumu iesniegšanas termiņš Tirgus izpētes dokumenti

Tirgus izpētes rezultāti

(rezultātu publicēšanas datums, piegādātājs, līgumcena bez PVN)

27.12.2022.

Upmalas tilta avārijas remontdarbi Vecumu pagastā Balvu novadā

(ID Nr. BNP TI 2022/135)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 06.01.2023., plkst. 13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija 

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

3. pielikums Galvenās inspekcijas slēdziens

09.01.2023.

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

 (NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

21.11.2022.

Paskaidrojuma raksta izstrāde un ielu apgaismojuma laternu izbūve Balvu novada Upītes ciemā

(ID Nr. BNP TI 2022/129)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25.11.2022., plkst.13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu piedāvājums/ tehniskais piedāvājums

05.12.2022.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MCE”

Reģ.Nr.45403030741

Līgumcena – EUR 4999,73 bez PVN

13.09.2022.

Keramiskā dūmvada izbūve daudzdzīvokļu mājai Balvu novadā

(ID Nr. BNP TI 2022/98)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 30.09.2022., plkst. 13.00

Instrukcija

1.pielikums Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

2.pielikums Finanšu piedāvājums

Fotofiksācija

06.10.2022.

SIA “AKVILONS Z”

Reģ.Nr.44103043061

Līgumcena – EUR 3845,56 bez PVN

04.07.2022.

Plūdu seku novēršanas darbi pašvaldības ceļiem Rugāju pagastā

(ID Nr. BNP TI 2022/68)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 26.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

3.pielikums Izmaksu tāme

27.07.2022.

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

22.06.2022.

Bojājumu novēršana Upmalas tiltam Balvu novada Vecumu pagastā
(ID Nr. BNP TI 2022/65)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 27.07.2022., plkst.13.00

Instrukcija


1.pielikums Tehniskā specifikācija

2.pielikums Finanšu/ tehniskais piedāvājums

28.07.2022.
TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NAV SAŅEMTS NEVIENS PIEDĀVĀJUMS)

03.03.2022.

Apkures sistēmas remontdarbi Balvu novada Briežuciema pagastā

(ID Nr. BNP TI 2022/18)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.03.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

11.03.2022.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AMATI”

Reģ.Nr.42403017981

Līgumcena – EUR 4392,59 bez PVN

10.02.2022.

Ūdens atdzelžošanas stacijas atjaunošanas darbi Balvu novada Lazdulejas pagastā

(ID Nr. BNP TI 2022/13)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.02.2022., plkst.13.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

22.02.2022.

TIRGUS IZPĒTE TIEK PĀRTRAUKTA

(NEPIECIEŠAMS VEIKT IZMAIŅAS TIRGUS IZPĒTES INSTRUKCIJĀ)

09.02.2022.

Dīķa tīrīšana Balvu novada Lazdukalna pagastā

(ID Nr. BNP TI 2022/11/ELFLA)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 16.02.2022., plkst.10.00

Instrukcija

2.pielikums Finanšu piedāvājums

21.02.2022.

TIRGUS IZPĒTE IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

(NEVIENS NO PRETENDENTIEM NAV IESNIEDZIS TIRGUS IZPĒTES PRASĪBĀM ATBILSTOŠU PIEDĀVĀJUMU)