Ar 1.februāri darbu uzsācis Tilžas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Kategorija: Klientu apkalpošanas centrs
Ceturtdiena, 03 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 10 Novembris 2022 09:41

VPVKACLai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju vienkopus iegūt informāciju un praktisku palīdzību valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā, ar 1.februāri Tilžā darbu ir uzsācis Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Tas atradīsies bibliotēkas telpās (Brīvības ielā 3A, Tilžā), kur klientus apkalpos VPVKAC klientu apkalpošanas centra speciāliste Ilze Pugača.

Iepriekš piesakoties pa telefonu 64563831, iedzīvotājs varēs vienkopus pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts un pašvaldības pakalpojumus, kā arī saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem, ko sniedz:

 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Valsts zemes dienests
 • Lauksaimniecības datu centrs
 • Nodarbinātības valsts aģentūra
 • Uzņēmumu reģistrs
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Valsts darba inspekcija
 • Lauku atbalsta dienests
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra
 • Būvniecības valsts kontroles birojs

TILŽAS VPVKAC darba laiks būs:

 • Pirmdienās no plkst. 8.30 – 12.30
 • Otrdienās no plkst.13.00 -  17.00
 • Trešdienās no plkst.8.30- 12.30
 • Ceturtdienās no plkst.13.00- 17.00
 • Piektdienās  no plkst. 8.30 – 12.30

Lēmumu izveidot VPCKAC Tilžā Balvu novada domes pieņēma 2021.gada 8.septembrī (Protokols Nr.10., 18.§), atsaucoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulei “Par pieteikumu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi”, kurā pašvaldība tika aicināta izskatīt iespēju pašvaldībā izveidot novada nozīmes vai vietējās nozīmes Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kā vienotu pakalpojumu sniegšanas kontaktpunktu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju vienkopus iegūt informāciju un praktisku palīdzību valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā. Šī centra izveidošanai Balvu novada pašvaldībai tika piešķirta valsts budžeta dotācija 7 200,00 EUR apmērā.

Balvu novada iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus var saņemt arī klientu apkalpošanas centros Balvos, Baltinavā, Benislavā, Rugājos un Viļakā.

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU DARBA LAIKI

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei