Balvu novada domes ārkārtas sēde 2022.gada 16.februārī (trešdien), plkst.09.00

Kategorija: Domes sēžu darba kārtība
Otrdiena, 15 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 18 Augusts 2022 16:13

arkartas domes sedeBalvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2022.gada 16.februārī (trešdien), plkst.09.00. Sēde notiks attālināti.  

Darba kārtība: 

1. Par līdzfinansējumu Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudzes projektam “Centrālās ieejas betona pakāpienu un ieejas laukuma atjaunošana Bēržu S.Annas Romas Katoļu baznīcai”.

2. Par līdzfinansējumu biedrības "Skolas kastanis" projektam.

3. Par līdzfinansējumu biedrības "Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” projektam "Veselīga dzīvesveida aktivitāšu/mobilā biatlona pieejamības nodrošināšana katram Balvu novada iedzīvotājam". 

4. Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Viedais sols Baltinavā”.


5. Par dalību projektu konkursā ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam "Atpūtas mirklis tūristiem Lazdukalnā".

6. Par grozījumu Balvu novada Domes 2022.gada 10.februāra lēmumā “Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi Baltinavas pagastā Balvu novadā”.