Notiek Balvu muižas ēkas pagrabstāva vienkāršota atjaunošana

Category: Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts
Thursday, 17 February 2022
Last Updated: Thursday, 03 March 2022 15:52

Atjauno Balvu muižas ēkas pagrabstāvuBalvu novada pašvaldība turpina projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) realizāciju. Latgales plānošanas reģions ir projekta vadošais partneris, projekts tiek realizēts sadarbībā ar Preiļu novada domi, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru, Anīkšu mākslas inkubatoru – mākslas galeriju un Paņevēžas rajona pašvaldības administrāciju. Projekta kopējās izmaksas ir 816 946,72 EUR, kopējais ERAF finansējums ir 694 404,70 EUR. Balvu novada pašvaldības projekta īstenošanas kopējās izmaksas 166 126.00 EUR, ERAF finansējums ir 141 207.10 EUR.

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

Šobrīd  SIA “Ozolmājas” veic renovācijas darbus Balvu muižas ēkas pagrabstāvā. Darbi norit pēc SIA “Efekta” izstrādātas Apliecinājuma kartes un tos uzrauga būvuzraugs SIA “Sistēmeksperts”. Projekta ietvaros ir paredzēts atjaunot grīdas, griestu un sienu segumu, nomainīt iekšdurvis, atjaunot elektrotīklus un apgaismojumu, ūdensvada un kanalizācijas tīklus, izveidot kāpnes cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

logo latvija lietuva interreg

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

20211203_131200.jpg20211203_133140.jpg20220209_144552.jpg20220209_144634.jpg20220209_144710.jpg20220209_144736.jpgIMG-20220131-WA0001.jpg