Stacijas pamatskolas skolēni iepazīst savas pašvaldības iestādes

Kategorija: Stacijas pamatskola
Ceturtdiena, 03 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 03 Marts 2022 11:10

20220225 103410 5bdbf

Lai padarītu interesantāku un izzinošāku mācību procesu, 25.februārī Stacijas pamatskolas un Vīksnas filiāles 7. un 8.klašu skolēni dažas mācību stundas pavadīja Balvu pilsētā.

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, skolēniem notika interesantas mācību ekskursijas tepat, mūsu pašvaldības iestādēs. Stundas- mācību ekskursijas tika organizētas tā, lai tās saistītos ar mācību tēmām, kas tiek apgūtas sociālo zinību stundās. Ar interesi skolēni iepazina Balvu novada pašvaldības policijas darbu. Priekšniece Rita Kravale iepazīstināja ar darba telpām un darba specifiku.

Policijas darbinieki laipni uzņēma skolēnus, demonstrēja savus darba interesantākos videoierakstus, iepazīstināja ar pieejamo darba transportu un speclīdzekļiem. Dažāda bija jauniešu reakcija, kad reāli varēja apskatīt, cik daudz un cik dažādās vietās uzstādītas novērošanas kameras Balvu pilsētā un Kubulu pagastā.

Otra mācību stunda skolēniem noritēja Balvu dzimtsarakstu nodaļā, tās vadītājas Svetlanas Novikas vadībā. 7.klasē sociālo zinību stundās tiek mācītas tēmas par ģimeni- to veidiem, dibināšanu, pienākumiem un tiesībām, par ģimenes lomu mūsdienu sabiedrībā. Jauniešiem nu bija iespēja daļēji izspēlēt īstu kāzu ceremoniju dzimtsarakstu nodaļā. Vadītāja ļoti saistoši stāstīja par tiem ģimenes rituāliem, kas notiek šajās telpās, kā tie mainījušies gadu gaitā. Skolēniem bija iespēja saprast un pašiem apskatīt īstas dzimtsarakstu nodaļas arhīva vērtības- dzimšanas un miršanas reģistrācijas grāmatas. Visvairāk skolēni novērtēja to, ka nupat katrs pats centies papētīt savas ģimenes vēsturi, veidojot savas dzimtas koku.

Paldies abu iestāžu vadītājām un darbiniekiem par doto iespēju skolēniem labāk izprast lietas un procesus, par ko ikdienā skolā izstāstīt nav viegli. Mācīties reālajā dzīvē un situācijās ir interesantāk!

Informāciju sagatavoja: Stacijas pamatskolas sociālo zinību skolotāja R.Bukša

20220225_092223_ec4a4.jpg20220225_093935_4a7c6.jpg20220225_095914_1a135.jpg20220225_101248_d71e7.jpg20220225_103410_5bdbf.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei