Meža dienas Stacijas pamatskolā

Kategorija: Stacijas pamatskola
Trešdiena, 30 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Marts 2022 10:16

Meža dienas Stacijas pamatskolāAtbilstoši savam Ekoskolas statusam, Stacijas pamatskola atbalsta Vides izglītības fonda organizētās aktivitātes. Apvienoto Nāciju Organizācija jau 2012. gadā 21. martu pasludināja par Starptautisko mežu dienu, lai veicinātu izpratni par visu veidu mežu nozīmi. Valstis tiek mudinātas organizēt pasākumus un dažādas aktivitātes, kas saistītas ar mežiem un kokiem, piemēram, koku stādīšanas kampaņas.

Meži aizņem vienu trešdaļu no Zemes masas, veicot vitāli svarīgas funkcijas visā pasaulē. Meži ir bioloģiski visdaudzveidīgākā ekosistēma uz sauszemes, kur dzīvo vairāk nekā 80% sauszemes dzīvnieku, augu un kukaiņu sugu. Tomēr, neraugoties uz visiem ekoloģiskajiem, ekonomiskajiem, sociālajiem un veselības ieguvumiem, ko rada mežs – pasaules mežu izciršana turpinās satraucošos tempos. Bet mežs ir pārāk dārgs, lai to zaudētu!

2022. gada Meža dienu tēma ir “Meži – ilgtspējīga ražošana un patēriņš”. Apmēram 1,6 miljardi pasaules iedzīvotāji ir tieši atkarīgi no mežiem, lai spētu sev nodrošināt pārtiku, pajumti, siltumu, medikamentus u.c. Koks ir atjaunojams resurss, ja mežus apsaimnieko ilgtspējīgi.

Koksne ir ilgtspējīgs materiāls. Ar to varam veidot mēbeles un citus piederumus, tā var aizvietot plastmasu, radīt jaunas šķiedras mūsu apģērbam un, izmantojot tehnoloģiju, ir kļuvusi par nozīmīgu materiālu medicīnas un pat kosmosa nozarēs.

Stacijas pamatskolas skolēni savu pedagogu vadībā organizēja dažādas aktivitātes, stundu nodarbības, lai slavinātu, iepazītu un izzinātu mežu.

Starptautiskajā Meža dienā Stacijas pamatskolas 1.klase mācījās, kādi koki aug skolas teritorijā, mērīja un zīmēja tos. Pārrunāja, kā no salasītajiem čiekuriem varētu izaudzēt egļu mežu...

8. klases stundas  aktivitāte "Koku pētnieki". Skolas teritorijā ir daudz koku, bet vai ikdienā aizdomājamies, ko tie mums dod? Skolēni šinī stundā iedziļinājās: kas ir pie, ap, uz, aiz konkrētā koka.

6.klases matemātikas stundā skolēni strādāja pāros- veidjao plakātus: Meži skaitļos, Ko cilvēkam dod mežs? 

Meža dienā mežs ienāca pat sporta stundā! Sportojot tika izspēlēta izzinoša spēle par dažādiem koku veidiem, par to izmantošanu sadzīvē.

(Izmantoti Vides izglītības fonda informatīvie materiāli)

Meža dienas Stacijas pamatskolā

Meža dienas Stacijas pamatskolā

Meža dienas Stacijas pamatskolā

Informācija: Stacijas pamatskolas Ekoprogrammas koordinatore R.Bukša

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei