Aizvadītas Ziemeļlatgales Lūgšanu brokastis

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 23 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 maijs 2022 15:22

Aizvadītas lūgšanu brokastisMiers, lai ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs! Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. /122. Ps.7-8./

20.maijā Balvu Kultūras un atpūtas centrā norisinājās  Ziemeļlatgales Lūgšanu brokastis. Tas ir nereliģisks un nepolitisks pasākums. Tas ir īpašs laiks, kad politiskie, sabiedriskie un uzņēmējdarbības līderi tiek iedrošināti veidot attiecības. Lūgšanu brokastīs, sapulcinot kopā cilvēkus no dažādām sfērām un ar atšķirīgiem pasaules uzskatiem, varam skatīties pāri lietām, kas mūs šķir, un kopīgi ieraudzīt to, kas mūs vieno. Tā ir iespēja, uzrunājot plašāku sabiedrību, apsēsties pie brokastu galda un atklāt, ka kopā mēs spējam paveikt lietas, kas katram atsevišķi neizdotos.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, uzrunājot klātesošos, teica: “Divas lietas  - brokastis un lūgšana. Brokastis, kā mediķi saka, ir visveselīgākā ēdienreize, bez brokastīm mēs dienu nesākam. Un lūgšana. Cik labi, ka mēs rītu, dienu varam sākt ar lūgšanu. Šīs ir lūgšanu brokastis, un to lozungs, kas mums visiem ir priekšā, sākas ar vārdu “miers” un beidzas ar vārdu “miers”.

Iedomājaties, tie cilvēki, kuri apmēram pirms septiņdesmit gadiem iedibināja lūgšanu brokastis, cik viņi priecīgi būtu tagad, ka daudzās pasaules valstīs lūgšanu brokastis pastāv. Latgales lūgšanu brokastīs viens cilvēks, kuru  nevar nepieminēt un kurš ļoti daudz ieguldīja, un kura sirds par to dega, bija Ivars Levī Graudiņš. Kurš, vienmēr šķiroties, dziļi acīs ieskatīdamies, sacīja: “Dieva miers.” Viņa sirds dega par to, lai lūgšanu brokastis būtu Daugavpilī, Rēzeknē, Krustpilī, Jēkabpilī. Viņš jau ir debesu gaismā. Mums zemes dzīves ceļu turpinot, ir svarīgi saprast, ka patiesi miers ir tas, kas piepilda mūsu sirdis. Kristus saka: “Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu!” Lai dievišķais miers ir ar mums un palīdz mums dzīvot tālāk! Ka mēs reiz šeit dzīvi sākuši uz zemes, to varam brīnišķīgi noslēgt debesu gaismā un svētlaimēs mierā ieejam!”

Nesot sveicienus no Latvijas lūgšanu brokastu komitejas un izsakot prieku, ka šādi mēs veidojam vienu lielu kopīgu lūgšanu brokastu tīklu un šo iniciatīvu izplatām pa visu Latviju, klātesošos uzrunāja arī  Romas katoļu  baznīcas Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis.

Akcentējot to, ka lūgšanu brokastīs mēs ne tikai dodam un saņemam garīgu atbalstu, bet arī vācam ziedojumus kādam projektam, Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas priesteris Guntars Skutels pastāstīja, ka iepriekšējās lūgšanu brokastīs bijusi sadarbība ar Balvu Teritoriālo invalīdu biedrību, sniedzot atbalstu biedrības bērniem, bet šogad  ir vēlme palīdzēt arī citiem bērniem. Neatkarīgi, vai tas ir vietējais bērns vai bērns, kurš šeit ir iekļuvis no Ukrainas. “Šos līdzekļus novirzīsim bērniem, kuriem varbūt šajā laikā ir kāda sāpīte, jo bērni šobrīd ir ļoti trauksmaini, un arī viņiem ir vajadzīgs šis garīgais atbalsts. Vai tā būtu lielāka vai mazāka kopā sanākšana, ar vienkāršu zīmēšanu, krāsošanu, ar brīvu atmosfēru, ar Dieva vārdu, ar lūgšanu, ar smaidiem, ar kādu tirdziņu varbūt…” pasakoties pat atbalstu klātesošajiem, teica G.Skutels.

Ar iedvesmojošu stāstu un pieredzi, par atklāsmēs un ceļu pie Dieva dalījās ginekoloģe, ķirurģe Aiga Rotberga.

Ar muzikāliem sveicieniem un liecībām, par mūziķu ceļu pie Dieva, klātesošos priecēja Jolanta Gulbe – Paškeviča un Deniss Paškevičs, Mārtiņš Strods un Ingars Puncuļs.

Lūgšanu brokastu noslēgumā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs pateicās ikvienam par veltīto laiku un līdzekļiem, vēlot saglabāt mieru ģimenēs, ceļoties un rīkojoties!

Lūgšanu brokastis ir aizsākušās Amerikas Savienotajās Valstīs 1952. gadā, kad vadītāji saprata, ka labklājība vien nespēj risināt daudzos izaicinājumus sabiedrībā.  Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek vairāk nekā 40 pasaules  valstīs. No 2005. gada  Lūgšanu brokastis  pēc Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga iniciatīvas norisinās arī Latvijā. 

GALERIJA

 Teksts un foto: Iluta Jaunžeikare

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei