Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē noslēgsies pēdējais mācību gads, jo struktūrvienība tiks slēgta

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 26 maijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 maijs 2022 15:22

Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāleBalvu novada domes sēdē, 26. maijā, deputāti izskatīja jautājumu par Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles slēgšanu, nolemjot slēgt šo struktūrvienību ar 2022. gada 31. jūliju.

Pamats šādam lēmumam ir gan izglītojamo skaita samazināšanās, gan iestādes infrastruktūras uzturēšanas izdevumu sadārdzināšanās. Kā atzina Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene, maija sākumā aizvadītajā tikšanās reizē Vīksnas pagastā, tad situācija, kāda ir šajā mācību gadā un plānojas 2022./2023. arī mācību gadā, diemžēl nav iepriecinoša.

Vīksnas filiālē nav 1. un 2. klases, kā arī pārsvarā ir apvienotās klases. Lai nodrošinātu mācību satura apguvi, 6.-9.klašu skolēni 2 reizes nedēļā tiek vesti uz Stacijas pamatskolu, kur tiek mācīta vēsture, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla. Klases šobrīd tiek apvienotas, taču nākošajā gadā, līdz ar izmaiņām normatīvajos aktos, to nevarēs izdarīt. Līdz ar to būs nepieciešams papildus finansējums no pašvaldības budžeta pedagogu darba samaksai - ap 27 000 euro, papildus iestādes uzturēšanas un tehniskā personāla atalgojumam nepieciešami – 78 000 euro gadā.

Pašreiz Stacijas pamatskolā mācības apgūst 60 skolēni, taču Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē tikai 26 skolēni.

Slēdzot Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli, tiek domāts un risināts jautājums, kas saistīts ar skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu, pielāgojot tos ar iespējām skolēniem iesaistīties interešu izglītības pulciņos.

Tāpat informējam, ka katras skolas un struktūrvienības lēmums ir smags, tas tiek rūpīgi pārdomāts, veiktas pārrunas un dažādi aprēķini, lai veiksmīgi īstenotu novada izglītības iestāžu sakārtošanu, sekmējot visa veida resursu efektīvu izmantošanu.

Informācija: Agrita Luža

Foto: Iluta Jaunžeikare

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei