XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku ieskaņas koncerts Cēsīs

Kategorija: Ceļā uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas 150. gadskārtu
Otrdiena, 14 Jūnijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 14 Jūnijs 2022 09:42

Baltinavas jauktais koris2022. gada 11. jūnijā Cēsu Pils parka estrādē izskanēja XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku ieskaņas koncerts, kuru organizēja Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību.

Plkst. 18.30 Vienības laukumā notika Goda mirklis, pēc kura koncerta dalībnieki devās gājienā uz Pils parka estrādi.

Pils parka estrādē dziesmas  dziedāja Vidzemes un Latgales jauktie kori.

Kopkori, kurā vienojās vairāk kā 1200 balsis, diriģēja Dziesmu svētku virsdiriģenti Agita Ikauniece-Rimšēviča, Aira Birziņa, Kaspars Ādamsons, Jānis Baltiņš, Jurģis Cābulis, Gints Ceplenieks, Ivars Cinkuss, Mārtiņš Klišāns, Uldis Kokars, Aigars Meri, Jānis Ozols, Ārijs Šķepasts, Māris Sirmais, Jevgeņijs Ustinskovs, kā arī Dziesmu svētku Goda virsdiriģenti Jānis Erenštreits un Juris Kļaviņš.

Balvu novadu svētkos pārstāvēja četri jauktie kori – Balvu novada jauktais koris “Mirklis”, vadītājs Uldis Kokars, Rugāju Tautas nama jauktais koris “Vārpa”, vadītāja Inguna Blauma, Rekovas kultūras centra jauktais koris “Viola”, vadītāja Karīna Romanova  un Baltinavas kultūras nama  jauktais koris, vadītāja Aija Nagle.

Koru dalībnieki ir priecīgi, un gandarīti, ka turpina uzturēt un  veidot Dziesmu un deju svētku tradīciju. Koristi ir pārliecināti, ka arī šajos sarežģītajos laikos dziesma un kultūra kopumā spēj dot spēku un vienot.

Informāciju sagatavoja: Iveta Tiltiņa, Balvu novada Kultūras pārvaldes speciāliste

Mirklis

Balvu novada jauktais koris “Mirklis”, vadītājs Uldis Kokars

Rekovas jauktais koris

Rekovas kultūras centra jauktais koris “Viola”, vadītāja Karīna Romanova

Vārpa

Rugāju Tautas nama jauktais koris “Vārpa”, vadītāja Inguna Blauma