Rekomendācijas iedzīvotājiem rīcībai plūdu draudu un plūdu gadījumā

Категория: Kā rīkoties plūdu gadījumā?
27.06.2022
Обновлено: 27.06.2022, 14:09

Ja nepieciešama palīdzība plūdu gadījumā, zvaniet:


Rekomendācijas iedzīvotājiem rīcībai plūdu draudu un plūdu gadījumā

Veicamie pasākumi plūdu draudu periodā


Veicamie pasākumi plūdu gadījumā


Drošības pasākumi evakuācijas laikā

Pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī un mantu novietošanas tajā, pārliecinieties, vai tas ir pietiekami labi nostiprināts:

Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, citām visnepieciešamākajām lietām. Atteikums evakuēties personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par iespējamajām sekām. Šeit pieejama atteikuma evakuēties veidlapa.Nepieciešamības gadījumā par plūdu briesmām (strauju ūdens līmeņa celšanos) vietās, kur uzstādītas trauksmes sirēnas (pilsētās), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus brīdinās, ieslēdzot trauksmes sirēnas – iedzīvotājiem, izdzirdot sirēnas, jāklausās informācija, kas tiks pārraidīta radio un televīzijā.Jūsu veselība un dzīvība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu pašu pareizas rīcības!

Neļaujieties panikai!

Informācijai par plūdu apdraudētām teritorijām iespējams sekot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē www.meteo.lv.