Saulgriežu pieskāriens Kubuliem

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 28 Jūnijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 21 Jūlijs 2022 08:48

Līgo Kubulu pagastā 2022

Līgo dienas elpojums sajaucas ar jāņuzālēm, kuras skurbeni virmo kopā ar alus saldo krūzi, dzeltenu ķimeņu siera ritulīti un patiesu kopā būšanu!

Kubulu Kultūras namā Līgo dienā notika pasākums – „Saulgriežu pieskāriens Kubuliem”.  No rīta ikvienam interesentam bija iespēja apmeklēt Līgo tirdziņu - prieks par apmeklētāju lielo ieinteresētību! Pateicamies tirgotājiem: Paulai Lukstei no Balviem, Andrim Ikstenam no Bērzpils, Inesei Krimai no Tilžas, Valentīnai Daukstei no Baltinavas, Laimdotai Zelčai no Balviem, Kārlim Mūrniekam no Alūksnes, Jānim Kašam no Briežuciema, Lapmežciema produkcijas īpašniekiem, Janai Ločmelei no Kubuliem, Edvīnam Kulovam no Rugājiem un Škladi burgeram. Apmeklētājiem bija iespējams piedalīties dažādas meistardarbnīcās un aktivitātēs: apgleznot akmentiņus dažādā tematikā  (meistardarbnīcas vadītāja Inga Voiciša),  pīt vainadziņus  (meistardarbnīcas vadītāja Inga Ignate), piedalīties „Līgo spēlē” un iegūt simbolisku balviņu. Savukārt bērni neslēpa prieku par „OZ atrakcijām” no Gulbenes.

Pēcpusdienā izskanēja koncerts „Riti saules kamolīti”, kurš radīja saulainu un pozitīvu svētku atmosfēru. Pirms koncerta bija iespējams baudīt siera, pīrādziņu un maizes degustāciju. Sirsnīgs paldies sponsoriem – Arnitai Melbergai un Inesei Krimai!

Koncertā piedalījās Balvu amatiermākslas kolektīvi un izpildītāji: Kubulu Kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Vakarblāzma”, Kubulu Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Cielaviņa”, Tilžas sieviešu deju kopa „Mētras”, Rugāju tautas nama deju kolektīvs „Švirksts”, Viktorija Babāne, Krista Mača un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas jaunieši. Īpašie viesi – Krevicu ģimene no Alūksnes un viesmākslinieks Rikardions. Pateicamies ikvienam par dalību koncertā un tā apmeklējumu, enerģisko uzstāšanos, priekpilno emociju radīšanu, lustīgu līgošanu un sirsnīgu kopā būšanu!

Tekts un foto: Laura Zujāne

Koncerta  „Riti saules kamolīti” dalībniekiKoncerta „Riti saules kamolīti” apmeklētāji
Līgo svētkos sveic Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs LukstsĪpašie viesi – Krevicu ģimene no Alūksnes un viesmākslinieks RikardionsApmeklētājiem bija iespējams piedalīties dažādas meistardarbnīcās un aktivitātēs, piemēram, apgleznot akmentiņus dažādā tematikā  (meistardarbnīcas vadītāja Inga Voiciša).SIA Pēcpusdienā izskanēja koncerts „Riti saules kamolīti”Tilžas sieviešu deju kopa „MētrasKoncerta „Riti saules kamolīti” dalībnieki
Kubulu Kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Vakarblāzma”No rīta ikvienam interesentam bija iespēja apmeklēt Līgo tirdziņu No rīta ikvienam interesentam bija iespēja apmeklēt Līgo tirdziņu - - prieks par apmeklētāju lielo ieinteresētību!Viesmākslinieks Rikardions

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei