Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs ir uzsācis projekta īstenošanu starptautiskās konkurētspējas veicināšanā tūrisma jomā

Категория: Balvu novada projekti
05.07.2022
Обновлено: 05.08.2022, 15:09

eraf reg fonds

Balvu novada pašvaldība 2022.gada 12.maijā ir noslēgusi līgumu Nr SKV-TL-2022/12  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projekta ietvaros Balvu novada pašvaldības iestāde “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” īstenos aktivitātes, kas veicinās Balvu novada tūrisma starptautisko atpazīstamību t.sk. izveidojot jaunu tūrisma mājaslapu un veicot dažādas tūrisma mārketinga aktivitātes Balvu novada tēla popularizēšanai un tūristu piesaistei no tuvējām kaimiņvalstīm.

Teksts: Mārīte Orniņa