Etnogrāfisko ansambļu sadziedāšanās un danču vakars Lāča dārzā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 15 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 28 Jūlijs 2022 14:28

bnp01808 aafa614. jūlijā Lāča dārzu Balvos pieskandināja Balvu novada folkloras kopas, sniedzot koncertu “Festivāla Baltica 2022 atskaņas” un aicinot pievienoties latvisko danču vakarā.
Koncertā uzstājās Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis/Jauniešu folkloras kopa “Soldanī”  (vadītājas-Anita Pakalnīte un Maruta Daukste), etnogrāfiskais ansamblis Atzele un Atzeles lauku kapela (vadītājas- Anna Annuškāne un Ilona Bukša), Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte” (vadītāja Silvija Kupriša), Žīguru “Mežābele” (vadītāja Skaidrīte Šaicāne), Medņevas etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Skaidrīte Šaicāne), Medņevas folkloras kopa “Egle” (vadītāja Ināra Sokirka), Lazdukalna etnogrāfiskais ansamblis "Benislava" (vadītāja Regīna Čudarāne), Tilžas etnogrāfiskais ansamblis “Sagša” (vadītāja Daiga Jēkabsone), Rekavas folkloras kopa “Rekavas dzintars” (vadītājs Vilis Cibulis), Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Antoņina Krakope), Bērzpils folkloras kopa “Saivenis”(vadītāja Daiga Griestiņa), Vectilžas folkloras kopa “Saime” (vadītāja Solveta Logina) un Upītes Folkloras kopa (vadītājs Andris Slišāns).

Sadziedāšanās turpinājās ar sadancošanos un latviešu  rotaļdejām, kuras mācīja folkloras kopa “Upīte”. Dančus spēlēja arī folkloras kopa no Rēzeknes ”Vīteri”  un folkloras kopas “Atzele” lauku kapela.
Pēc sadziedāšanās, kolektīvu vadītāji tika aicināti uz Balvu Novada muzeju, kur domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Kultūras pārvaldes vadītāja Rudīte Krūmiņa pasniedza Kultūras pārvaldes pateicības par dalību Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2022”. Uzrunas vārdus pasākuma dalībniekiem teica arī Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja Maruta Castrova, deputāti – Balvu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale un  Tautsaimniecības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks.

FOTOGALERIJA- Koncerts “Festivāla Baltica 2022 atskaņas” Lāča dārzā

FOTOGALERIJA- Latvisko danču vakars Lāču dārzā

Teksts: Madara Siliņa

Foto: Iluta Jaunžeikare

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei