Biedrība “RITINEITIS” pievienojas programmai “Ģimenei draudzīga darbavieta”

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Otrdiena, 26 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 26 Jūlijs 2022 10:36

Lai veicinātu iekļaujošas sabiedrības un ģimenei draudzīgas darba vides veidošanu, 2021. gadā tika uzsākta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotā valsts programma “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Tās ietvaros tiek nodrošināts konsultatīvs un informatīvs atbalsts gan privātā, gan publiskā sektora organizācijām.
Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.2022. gada otrajā ceturksnī programmai pievienojušies vēl 38 uzņēmumi un organizācijas no visas Latvijas, kas pārstāv gan privāto, gan publisko sektoru. Starp statusu ieguvušajiem darba devējiem- Balvu novada biedrība „RITINEITIS”. Ģimenei draudzīgas darbavietas statusu šobrīd ieguvušas jau 150 organizācijas.
Uz statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku, – kā privātuzņēmumi, tā arī valsts un pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas. Pieteikties šim novērtējumam iespējams visa gada garumā. Statuss “Gimenei draudzīga darbavieta” tiek piešķirts uz diviem gadiem.


Informācija: https://vietagimenei.lv/

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei