Aizvadīts pirmais tautas muzikantu saiets Krišjāņos

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 26 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 18 Augusts 2022 14:08

tautas muzikantu saiets 83150Uzāvuši kājās baltu pīpeņu kurpes, ap kaklu apmetuši margrietiņu šalli, paņēmuši pie rokas dziesmu, esam jautri un vērienīgi nosvinējuši pirmo tautas muzikantu saietu "Re kur muzikanti spēlē". Sestdienas vakarā Krišjāņos bija ļoti "karsts" gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. "Karsts" jo mazais tautas nams bija dziedāt, muzicēt un dejot gribētāju pārpildīts un "karsts" no muzikantu dzirkstošajām taktīm un jautrajām dziesmām!
Sirsnīgs paldies atsaucīgajiem tautas muzikantiem- Pēterim Laganovskim, Venāram Dūrem, Vitālijam Plešam, Mārtiņam Jurciņam, Guntim Sprinģim, Eventijam Zelčam, Līvijai un Jurim Medņiem. Paldies Krišjāņu tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim "Elija", vadītāja Sintija Pujāte, dāmu deju grupai "Dzirksteles" vadītāja Valentīna Kirsanova, Bērzpils folkloras kopai "Saivenis" (vadītāja Daiga Griestiņa) par skanīgajiem un ritmiskajiem sveicieniem. Pateicoties nenogurdināmajai Briežuciema kapelai "AMMA", Salnavas kapelai "Sveicinojam vielejam" (vadītāja Aija Zeiļuka) un Laimas lauku kapelai (vadītāja Ingūna Žogota) izdejojāmies pēc sirds patikas!

Pasākumā kopā tika pārstāvēti Krišjāņu, Bērzpils, Baltinavas, Rugāju, Vectilžas, Salnavas, Lendžu, Briežuciema  pagasti un Balvu pilsēta. Pasākuma noslēgumā izveidojās jauns kolektīvs, apvienojoties Salnavas un Laimas kapelai.
Paldies visiem par jauko kopā būšanu!


Teksts: Krišjāņu Tautas nama vadītāja Inese Kalniņa
Foto: Sanita Korkla

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei