Aicina darbā klientu apkalpošanas speciālistu Rugājos (0,5 amata likme) un lietvedi Rugāju pagasta pārvaldē (0,5 amata likme)

Категория: Aktualitātes
12.08.2022
Обновлено: 22.08.2022, 15:37

VakanceBalvu novada pašvaldība amatu apvienošanas kārtībā aicina darbā Valsts un pašvaldības vienotā klientu centra (turpmāk – VPVKAC) klientu apkalpošanas speciālistu Rugājos uz 0,5 amata likmi un lietvedi Rugāju pagasta pārvaldē uz 0,5 amata likmi. 

Prasības pretendentiem (-ēm):
- vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība, kas papildināta ar speciālajām zināšanām dokumentu pārvaldības jomā;
- vēlama pieredze lietvedībā un dokumentu izstrādē;
- prasme sagatavot un rediģēt dažādus dokumentu tekstus, rakstīt informatīvus materiālus, vēstules;
- prasmes strādāt ar pamatprogrammām Word, Excel, PowerPoint;
- teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- teicamas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku, apkopot, sistematizēt un analizēt datus,
- teicamas valsts valodas zināšanas;
- augsta atbildības sajūta, uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
- prasme patstāvīgi organizēt un plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā, un sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem.


Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz šādi dokumenti uz lietveža amatu:
- motivācijas vēstule;
- dzīves apraksts (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.


Galvenie darba pienākumi uz VPVKAC speciālistu amatu:

 • pieņemt apmeklētājus VPVKAC un izzināt viņu apmeklējuma iemeslu;
 • sadarboties ar visām novada struktūrvienībām, valsts un pašvaldības iestādēm nepieciešamās informācijas iegūšanai/apmaiņai un nodošanai klientam;
 • risināt nestandarta situācijas, nodrošinot apmeklētājus ar nepieciešamo informāciju;
 • veikt vispārīgo normatīvo aktu analīzi un pārzināt pašvaldības kompetences jautājumus;
 • pieņemt un apstrādāt klientu iesniegumus, pārbaudīt klienta identitāti, pārstāvības tiesības un patstāvīgi pieņemt lēmumu par pakalpojumu pieejamību klientam;
 • izskatīt klientu pieprasījumus un, atbilstoši iespējām, rast risinājumus;
 • izskaidrot valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumu atšķirības, piedāvāt alternatīvas un palīdzēt klientiem pieņemt lēmumus;
 • sniegt klientiem informāciju par VPVKAC un Balvu novada pašvaldības sniedzamajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • reģistrēt pakalpojumu vadības sistēmā apmeklētājiem sniegto informāciju vai pakalpojumus;
 • citi pienākumi nodaļas uzdevumu izpildei.

Galvenie darba pienākumi uz lietveža amatu:

 • saņemt un apstrādāt pārvaldē saņemto korespondenci un dokumentāciju;
 • reģistrēt pārvaldē saņemtos un nosūtāmos dokumentus, rīkojumus pamatdarbības jautājumos, līgumus un citu dokumentāciju;
 • informācijas apkopošana un sniegšana informācijas pieprasītājam;
 • savas kompetences ietvaros un iespēju robežās palīdzēt pārvaldes apmeklētājiem risināt jautājumus, kuri skar pārvaldes darbību;
 • apmeklētāju informēšana par attiecīgo speciālistu pieejamību jautājumu risināšanā, kuri skar Balvu novada pašvaldības kompetenci;
 • nodrošināt dokumentu apriti starp pagasta pārvaldi un iestādēm atbilstoši dokumentu pārvaldības kārtībai pašvaldībā;
 • uzturēt pagasta pārvaldes lietu nomenklatūru, veikt aktualizācijas un papildinājumus;
 • veikt pārvaldes darbinieku darba laika uzskaites tabeļu iesniegšanu;
 • veikt citus pienākumus, ko uzdot vadītājs, savas kompetences ietvaros.

Mēs piedāvājam:

 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • darba algu EUR 389,00 (pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas par 0,5 amata likmi) par lietveža amata pienākumu pildīšanu;
 • darba algu EUR 346,50 (pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas par 0,5 amata likmi) par VPVKAC speciālista amata pienākumu pildīšanu.

Darba vietas adrese:
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570

Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2022.gada 24.augusta plkst.15.00. Dokumentus var iesniegt:

- personīgi Rugāju pagasta pārvaldē, Rugāji, Kurmenes iela 48, Balvu novads, LV- 4570,  slēgtā aploksnē, uz aploksnes norādot: „Pieteikums uz klientu apkalpošanas speciālista  un lietveža amatu”, iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi,  vai sūtot pa pastu, adresētu Rugāju pagasta pārvaldei Rugāji, Kurmenes iela 48, Balvu novads, LV- 4570, uz aploksnes norādot: „Pieteikums uz klientu apkalpošanas speciālista  un lietveža amatu”, iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) ar norādi „Pieteikums uz klientu apkalpošanas speciālista un lietveža amatu”.

Tālrunis uzziņām: 28792667

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantā noteikto. Personas datu pārzinis: Rugāju pagasta pārvalde.”

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Titulbilde

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei