Jauna mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtība

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Otrdiena, 30 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 Augusts 2022 10:01

Jauna kārtība mājokļa pabalsta aprēķināšanāUZMANĪBU! Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā paredz paplašināt mājokļa pabalsta saņēmēju loku.

Lai uzlabotu mājokļa pabalsta pieejamību, dodot iespējas saņemt šo pabalstu lielākam cilvēku lokam ar augstākiem ienākumiem, par periodu no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim tiks piemērots koeficients 3.

Jauna kārtība mājokļa pabalsta aprēķināšanāPaaugstinātais koeficients dod iespēju saglabāt atsevišķi dzīvojošas personas vai vairāku personu mājsaimniecības rīcībā vairāk līdzekļus ikdienas izdevumu apmaksai, tajā skaitā, pārtikas iegādei un kvalificēties mājokļa pabalstam ar augstākiem ienākumiem nekā iepriekš.

Koeficienta palielinājuma rezultātā garantētā minimālā ienākuma slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā visām mājsaimniecībām mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam.

Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura ir deklarējusi savu dzīves vietu un dzīvo Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā īpašumā esošajā vai īrētajā mājoklī. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

No 1.oktobra var griezties Sociālajā pārvaldē (turpmāk - Pārvalde) ar iesniegumu mājokļa pabalstam un izdevumus attaisnojošiem dokumentiem (rēķinus, kvītis). Pārvaldes darbinieks aprēķinās mājokļa pabalstu atbilstoši par septembrī saņemtajiem rēķiniem.

.

Pārvalde informē, ievērojot visus noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, klientu pieņemšana klātienē notiek pēc iepriekšējā pieraksta. Klienti bez iepriekšējā pieraksta netiek pieņemti.

Nepieciešamības gadījumā sazināties:

  • Balvos: Ināra Skopāne, mob.:27815224, Sanda Japiņa, mob.:29363012;
  • Viļakā: Iluta Keiša, mob.:28004485, Inga Kokoreviča, mob.:27822590;
  • Rugāji: Sanita Galkina, mob.28721482;
  • Baltinava: Vita Ločmele, mob.26393109;

Plašāk >> Atbalsts mājsaimniecībām apkures sezonas izdevumu daļējai kompensācijai nostiprināts likumā

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei