Tikšanās laikā pagastu un pilsētas pārvaldnieki kopā ar domes vadību diskutē par jauno apkures sezonu

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 31 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 14 Septembris 2022 16:44

Tikšanās par apkuriLai pārrunātu jautājumus, kas skar jauno apkures sezonu, darbinieku un pārvalžu vadītāju atalgojuma sistēmas modeļa maiņu, kā arī citus aktuālus jautājumus, 31.augustā Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā tikās pagastu un pilsētas pārvaldnieki ar Balvu novada domes vadību.

Tikšanās laikā būtiska uzmanība tika pievērsta jaunajai apkures sezonai, pārvalžu vadītāji ieskicēja kurināmā resursa pašreizējo situāciju, kā arī Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs informēja, ka veiktais iepirkums “Apauguma novākšana Balvu novada pašvaldībai lietojumā un valdījumā esošajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībās ” drīzumā noslēgsies, un pašvaldība varēs noslēgt līgumus par koksnes zāģēšanu. Iegūtā koksne tiks izmantota pašvaldības iestāžu kurināšanai un kurināmā materiāla – malkas un zaru šķeldas - rezervju veidošanai, tai skaitā arī AS “Balvu Enerģija”  vajadzībām.

Priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzsvēra, ka, ņemot vērā šī brīža augstās kurināmā cenas, šobrīd tiek gatavots piedāvājums Balvu novada domes deputātiem izskatīt jautājumu par iespēju šogad vairs neveikt malkas un šķeldas iegādes iepirkumus pašvaldības iestāžu vajadzībām, bet koksni sagādāt no pašvaldības īpašumā esošiem īpašumiem.

Savukārt priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine atzina, ka tika panākta vienošanās, ka līdz 12.septembrim pārvalžu vadītāji sagatavos priekšlikumus par energoresursu taupīšanu, modelējot situācijas, kā pašvaldība var ietaupīt finanšu resursus, vienlaikus taupot energoresursus.

Foto un teksts: Kristiāns Bokta

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei