Projekts “Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā”

Kategorija: Balvu novada projekti
Piektdiena, 09 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 09 Septembris 2022 09:33

Partizānu iela 66Pagājušā gada augusta mēnesī tika parakstīts līgums ar SIA “LVS Building” par industriālās zonas apbūvi Partizānu ielā 66, Balvos, projekta Nr.5.6.2.0/20/I/015 “Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā” realizācijas ietvaros, janvārī svinējām Spāru svētkus un šī gada augusta sākumā objektā tika pabeigti būvdarbi.

Projekta ieviešanas rezultātā tika revitalizēta degradēta teritorija 0,3415 ha platībā Balvu pilsētā, Partizānu ielā 66 - izbūvējot industriālo ēku, pārvietošanās un materiālu uzglabāšanas laukumus, kā arī nepieciešamos inženiertīklus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, elektroenerģijas infrastruktūra). Objekts pielāgots jaunu komersantu izvietošanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko attīstību Balvu novadā.

Objektā:

  • Būvdarbus veica – SIA „LVS Building”,
  • Būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA “Sistēmeksperts”,
  • Autoruzraudzību – SIA „REM PRO”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 394 369,95, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts EUR 179 475,01.

Objekta nodošana ekspluatācijā kavējas, jo Valsts zemes dienests (VZD) lielās noslodzes dēļ, nav saņemta ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta.

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiks veikts objekta novērtējums un nodots nomas tiesību izsolei. Izsoles rezultātā objektu uz 20 gadiem nomā varēs iegūt uzņēmējs, kuram būs jārada 5 jaunas darba vietas un jāveic investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz EUR 188 448,64 apmērā.

Informācija: Irēna Začeva

Foto: Valters Kaņepe

regionaalais fonds

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei