Dziedāt un nepagurt – etnogrāfiskais ansamblis “Benislava” atzīmē 35 gadu pastāvēšanas jubileju

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 12 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2022 10:02

Benislavai 35 gadu jubilejaEtnogrāfiskais ansamblis “Benislava” tika dibināts 1987. gadā. Ar patiesu atbildības sajūtu, dziedātprieku, savu sakņu apzināšanās sajūtu, ansamblis jau 35 gadu garumā veiksmīgi sevi pierāda, pieskandinot gan vietējās nozīmēs, gan reģionālos pasākumus. Skanīgas dziesmas neizpalika arī 10.septembra vakarā, kad uz ansambļa jubilejas pasākumu “Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka!” pulcējās tuvāki un tālāki ciemiņi.

Etnogrāfiskā ansambļa “Benislava” darbība ir daudzpusīga un daudzveidīga, piedaloties lielajos folkloras pasākumos - starptautiskajos folkloras festivālos “Baltica”, Latgales senioru dziesmu un deju festivālos un, protams, skatēs. Ansamblis uzstājas pagasta, novada rīkotajos kultūras pasākumos un tiek aicināts uz citiem novadiem. Tāpēc arī šajā svētku pasākumā ciemos ar saviem sveicieniem bija ieradušies gan ciemiņi no kaimiņu pagastiem, gan arī tālāki sveicēji, ar kuriem “Benislavai” izveidojušās ciešas draudzības saites. Muzikālus sveicienus sev līdzi bija atvedušas Bērzpils pagasta folkloras kopas "Saivenis" dalībnieces, Tilžas folkloras kopas "Sagša" dziedātājas, Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis, pārstāves no Lubānas folkloras kopas, kā arī Dekšāres vīru folkloras kopa "Kūzuls", taču savu sveicienu ar raitu dejas soli ansamblim sniedza senioru deju kopa “Tonuss”.

“Benislavas” kolektīva sievas un vīri ir latgaliskās dziesmas glabātāji. Kad kolektīvs uzstājas, tad apkārt tiek radīta īpaša gaisotne, jo katrs kolektīva dalībnieks jūt savu piederību, katrs kopīgajam priekam dod savu dzirksti, savu krāsu. Arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, vēlot ansamblim ilgus un skanīgus gadus, atcerējās, ka pirms pieciem gadiem, atzīmējot kolektīva 30 gadu pastāvēšanas jubileju, visi kopīgi priecājās par ansambļa jaunajiem tērpiem. “Vēlos teikt jums paldies, ka mums esiet, par mīlestību uz dziesmu, par tradīciju saglabāšanu un nešanu tālāk. Priecājos un lepojos, ka esat nesuši un turpināt nest Balvu rajona, Rugāju novada un tagad jau Balvu novada vārdu gan Latgalē, gan Latvijā. Paldies par laiku, ko pavadāt mēģinājumos, jo stundas netiek skaitītas, lai taptu skaistas melodijas. Raugoties uz jums, varu droši teikt, ka ansamblis jums katram ir kā otrā ģimene, kas ar siltu kopības un ģimeniskuma sajūtu ir kopā jau 35 gadus!” uzrunā teica S. Kapteine.

Arī paši ansambļa dalībnieki atzīst, ka katra kopā sanākšana ir kā svētku diena, jo vienmēr līdzi nāk atmiņas par bijušo, piedzīvotā un padarītā izvērtējums. Laikam ejot, ir mainījies ansambļa sastāvs, bet nav mazinājusies mīlestība pret dziesmu. Uz svētku pasākumu bija ieradies arī “ansambļa krusttēvs” Arvīds Zelčs: “Tas laika ritējums ir neapturams, tik daudz kas ir mainījies, taču mūsu kultūra, tautasdziesma, latgaliešu viesmīlība – tā ir palikusi nemainīga. Esot kopā ar jums šajā svētku reizē, tiešām neatceros, ko tik labu 35 gadus atpakaļ biju izdarījis, lai kļūtu par šī ansambļa krusttēvu. Tagad domāju, ka jau toreiz tikai ar sovhoza tīrumiem, traktoriem un fermām vien bija par maz, gribējās vēl kaut ko citu, kaut ko skaistu, lai mūsu cilvēku ikdiena nebūtu tik pelēcīga. Un, ja svētki – tad, lai tie ir krāšņi, jo jūsu ansamblis tādus spēj nodrošināt!

Turpiniet priecēt savus skatītājus un atcerieties, ka ir jāmīl sava dzīve, jo cita laika, kad to darīt nebūs!” vēlot raitas ikdienas gaitas un veselību, teica A. Zelčs.

Sveikt ansambli jubilejā bija ieradušās Balvu novada Kultūras pārvaldes pārstāves, Rugāju Tautas nama vadītāja Gunta Grigāne, Lazdukalna bibliotēkas vadītāja Ligita Kalnēja, amatierteātra „Zibšņi” aktieri. Svētību ansamblim deva prāvests Oļģerts Misjūns, bet Lazdukalna pagasta pārvalde ansamblim pasniedza pateicību par ilgstošu, radošu, panākumiem bagātu kolektīva darbību, stiprinot latgalisko un etnogrāfisko identitāti, saglabājot kultūras mantojumu un popularizējot Balvu novada un Lazdukalna pagasta tēlu.

Pasākuma organizatori pasakās Dienas aprūpes centram Benislavā par dekoru veidošanu, kā arī sponsoriem – Petuku ģimenei, Dokānu ģimenei, Jurim Kalnējam, Mārtiņam Zušam, Ilonai Seņkai (Z/S “Dižarāji”).

Informācija, foto: Agrita Luža