Balvu novada izglītības iestādes piedalās profesionālās pilnveides programmā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 20 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2022 10:04

Balvu novada izglītības iestādes piedalās profesionālās pilnveides programmā “Skola katram bērnam: Iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē”. 

Eglaines pamatskolas un Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” pedagogu komandas ir iesaistījušās Skola2030 projekta Nr.8.3.1.1/16/l/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” profesionālās pilnveides programmā “Skola katram bērnam: Iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē”. Projekta mērķis ir ikviena izglītojamā iekļaušana, ieraugot viņa vajadzības, spējas, talantus u.c., lai sniegtu vispiemērotāko atbalstu un veidotu attīstošu mācību procesu ikvienam.

Projekta aktivitātēs iesaistītie izglītības iestāžu pedagogi un izglītības pārvalžu pārstāvji 16.septembrī pulcējās Rīgā, “Atta” centrā, uz klātienes tikšanos, lai aktualizētu savu pieredzi par iekļaujošas izglītības lomu katra bērna un jaunieša izaugsmē, paplašinātu redzējumu par dažādību izglītības iestādē un iekļaujošas izglītības lomu dažādības pieņemšanā un respektēšanā. Dienas ietvaros katram pedagogam bija iespēja izvēlēties 3 sesijas un noklausīties 9 labās prakses piemērus no 72 piedāvātajiem, kuru ietvaros bija arī mūsu izglītības iestāžu pieredze. Kopējā sesijā pedagogi noklausījās 4 lektorus, kas runāja par visiem tik nozīmīgām tēmām kā autisms, atbalsts talantīgajiem bērniem un agresīvās uzvedības iemesliem.

Informāciju sagatavoja: Lija Bukovska Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste