Balvu novada domes ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2022.gada 22.septembrī plkst.13.30

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 22 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Septembris 2022 10:39

arkartas komiteju sede

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 22.septembrī plkst.13.30. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

1. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.__/2022 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogu darba samaksai obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" apstiprināšanu. (ziņo Inese Circene)

2. Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem. (ziņo Ieva Sīle, Inese Circene)

3. Par valsts finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim. (ziņo Inese Circene, Ieva Sīle)

4. Par pašvaldības finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim. (ziņo Inese Circene, Ieva Sīle)

5. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs. (ziņo Linda Igaune)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei