Uz Balvu novadu atceļo trīs Nikodema Rancāna balvas!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 05 Oktobris 2022 13:25

Nikodema Rancāna balvas saņēmējas no Balvu novada

Iesākot Skolotāju dienas svinības un godinot vienu no izcilākajiem skolotājiem Nikodemu Rancānu, 25.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas  centrā notika Nikodema Rancāna balvas pasniegšana Latgales izcilākajiem pedagogiem. Starp viņiem arī trīs Balvu novada pedagogi - Baltinavas vidusskolas skolotāja Ligita Spridzāne un Rugāju vidusskolas skolotāja Natālija Garā saņēma balvu nominācijā par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolā, bet Balvu sākumskolas skolotāja Gunta Blauma saņēma balvu nominācijā par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju mācību procesa organizēšanā.

Turpretim Rekavas vidusskolas skolotāja Daina Pužule saņēma Atzinību un Latgales Etnogrāfiskās vēstniecības specbalvu.

Nikodema Rancāna konkursam tika pieteikti 14 pretendenti no Rēzeknes pilsētas un novada, Balvu, Krāslavas novada un Daugavpils. Pretendenti pārstāvēja divas nominācijas: par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolā un par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju mācību un studiju vidē. Neskatoties uz to, ka otrajā nominācijā tika aicināts pieteikt izglītības iestāžu vadītājus, tajā bija daudz radošu un sirdsgudru pedagogu, kas strādā bērniem par prieku, sava aicinājuma vadīti. Tajā pašā laikā divās nominācijās netika pieteikti skolotāji, tādā veidā parādot, ka pirmsskolā un augstākajā izglītībā latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures jautājumi prasa spēcīgāku vērību un finansējumu.

Nikodema Rancāna Balvu saņēma - Rēzeknes sākumskolas skolotāja Sandra Juste, Baltinavas vidusskolas skolotāja Ligita Spridzāne, Rugāju vidusskolas skolotāja Natālija Garā, Balvu sākumsskolas skolotāja Gunta Blauma, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors Aivars Vilkaste un Varavīksnes vidusskolas direktore Marija Mickeviča.

Nominantu sveikšanu kuplināja muzikāli pārsteigumi no folkloras kopas “Egle” (vadītāja Ināra Sokirka), Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis un solisti, Dāvis Lāpāns (Balvi), Kate un Domeniks Slišāni (Upīte).

Klātesošie varēja piedalīties literārās sarunās ar Anneli Slišāni un saņemt sveicienus no Skaidrītes Svikšas. Jāpiebilst, ka grāmatu autores arī ir skolotājas un ir piekritušas, ka viņu grāmatas tika dāvinātas konkursa dalībniekiem.

Konkursu organizē Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Balvu novada pašvaldību. Konkursā tiek izcelti un godināti labākie nozares pedagogi, ceļot skolotāju profesijas prestižu sabiedrībā un atgādinot, cik svarīga loma pārmaiņu procesā ir izglītībai.

Konkursu finansiāli atbalsta Latgales plānošanas reģions, Balvu novada pašvaldība, z/s “Kotiņi”, Latgales etnogrāfiskā vēstniecība, informatīvi – “Vietējā Latgales Avīze”, Latgaliešu kultūras ziņu portāls lakuga.lv, Latvijas Radio Latgales studija.

N.Rancāna konkursa dalībnieki (2022), kuri tika pieteikti kādā no minācijām:

Balvu novads

Gunta Blauma, Balvu sākumskola

Ligita Spridzāne, Baltinavas vidusskola

Natālija Garā, Rugāju vidusskola

Daina Pužule, Rekavas vidusskola

Daugavpils

Juris Ozols, Latgales industriālais tehnikums (līdz 01.09.2022 Daugavpils Būvniecības Tehnikums)

Krāslavas novads

Marija Mickeviča, Varavīksnes vidusskola

Jānis Tukāns, Krāslavas ģimnāzija

Anita Tukāne, Krāslavas ģimnāzija

Rēzekne

Sandra Juste, Rēzeknes sākumskola

Aivars Vilkaste, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Rēzeknes novads

Anita Ludborža, Nautrēnu vidusskola

Inta Nagla, Nautrēnu vidusskola

Anna Sondore, Dekšāru pamatskola

Inga Stafecka, Viļānu vidusskola

Sveicam un  lepojamies!

Teksts un foto: Iluta Jaunžeikare

Izmantota informācija no Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētājas

un konkursa idejas autores Ilgas Šuplinskas

GALERIJA

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei