Par vēlēšanu iecirkņu adresēm un darba laikiem Balvu novadā 14.Saeimas vēlēšanās

Category: Aktualitātes
Monday, 26 September 2022
Last Updated: Thursday, 29 September 2022 10:39

velesanas 2022 09ddd

2022. gada 1. oktobrī Latvijā notiks kārtējās – 14.Saeimas – vēlēšanas. 14.Saeimas vēlēšanās Balvu novada administratīvajā teritorijā darbosies 23 vēlēšanu iecirkņi.

Balvu novada vēlēšanu komisija informē par vēlēšanu iecirkņu adresēm un darba laikiem.

Vēlēšanu iecirkņa numurs Vēlēšanu iecirkņa nosaukums Vēlēšanu iecirkņa adrese Tālrunis uzziņām
318 Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501 26562763
28352399
319 Balvu sākumskola Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501 26327162
29488653
320 Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501 29444707
28316211
321 Viļakas pilsētas pārvalde Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu novads, LV-4583 29495737
26425086
322 Baltinavas pagasta pārvalde Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads, LV-4594 26323427
27849954
323 Balvu pagasta sporta centrs “Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561 26123227
26828588
324 Bērzkalnes pagasta pārvalde Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590 28673272
29459815
325 Bērzpils Saieta nams Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576 29378857
28766280
326 Briežuciema Tautas nams “Gaismas”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595 26147537
26259366
327 Krišjāņu Tautas nams Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574 26372319
26356705
328 Kubulu pagasta pārvalde Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566 26702134
29214329
29172470
26186364
329 Kupravas pagasta pārvalde Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Balvu novads, LV-4582 29439411
26597779
330 Lazdukalna Saietu nams Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads, LV-4577 26358002
28684864
26302326
331 Lazdulejas pagasta pārvalde “Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu novads, LV-4592 28674636
28818509
332 Medņevas Tautas nams Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Balvu novads, LV-4583 27855995
28376338
333 Rugāju pagasta pārvalde Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570 27818471
28725745
334 Susāju pagasta pārvalde Tautas iela 6, Viļaka, Balvu novads, LV-4583 28651343
26327175
335 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs “Rekova” Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, LV-4587 26459114
28681835
336 Tilžas Kultūras un vēstures nams Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572 26518320
28398887
337 Vectilžas Sporta un atpūtas centrs Sporta iela 3, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572 28493298
26668119
338 Borisovas Tautas nams “Liepukalni”, Borisova, Vecumu pagasts, Balvu novads, LV-4585 26383909
28301154
339 Vīksnas pagasta pārvalde “Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580 26412983
29231618
340 Žīguru Kultūras nams Viļakas iela 25A, Žīguru pagasts, Balvu novads, LV-4584 29150848
26382859

Balvu novada Vēlēšanu komisijas kontaktinformācija:

Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins tel. 29118683 e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komisijas sekretāre Ilona Blūma tel. 26563934 e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki, kuru laikā vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām:

  • pirmdien, 26.septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
  • otrdien, 27.septembrī, no pulksten 8.00 līdz 11.00;
  • trešdien, 28.septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
  • ceturtdien, 29.septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00;
  • piektdien, 30.septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā:

  • sestdien, 1.oktobrī, no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā.

Balsi nodot glabāšanā varēs 319.vēlēšanu iecirknī “Balvu sākumskola” Partizānu ielā 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501:

  • pirmdien, 26.septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
  • ceturtdien, 29.septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00;
  • piektdien, 30.septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Balsot savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji, kā arī vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās.

Iesnieguma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas sadaļā “Balsošana vēlētāja atrašanās vietā | Centrālā vēlēšanu komisija (cvk.lv)”

Pieteikt balsošanu mājās varēs no 26.septembra līdz 1.oktobra plkst.12.00 savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī Balvu novada Vēlēšanu komisijai Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 vai Brīvības ielā 46A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 vai sūtot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vēlēšanu dienā, 1.oktobrī, pēc plkst.12.00 saņemtie mājas balsošanas pieteikumi tiks izpildīti, ja vēlēšanu iecirkņa komisijai būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz iecirkņu slēgšanai, plkst. 20.00. 

Plašāka informācija pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv sadaļā “Balsošana vēlētāja atrašanās vietā | Centrālā vēlēšanu komisija (cvk.lv)”.

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada vēlēšanu komisijas sekretāre Ilona Blūma

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei