Sāls istabas apmeklējums senioriem

Category: Balvu novada projekti
Monday, 26 September 2022
Last Updated: Tuesday, 27 September 2022 14:49

sociaalais fondsAicinām Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas, Vīksnas pagastu un Balvu pilsētā deklarētos iedzīvotājus (54+ gadi) ar īpašām vajadzībām saņemt 3 kuponus Balvu Sporta skolas peldbaseina Sāls istabas apmeklējumam BEZ MAKSAS!

Uzrādot invaliditātes apliecību, kuponus varēs saņemt Balvu novada administrācijas ēkā, Bērzpils ielā 1A, 3.stāva 35.kabinetā:

  • pirmdienās, no plkst. 11.00 līdz 13.00;
  • trešdienās, no plkst. 15.00 līdz 17.00;
  • piektdienās, no plkst. 11.00 līdz 13.00 .

Kuponus iedzīvotāji var pieteikt arī sava pagasta pārvaldē!

Sāls istabas pakalpojumi pieejami tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruņa numuru 26656086.

Aktivitāte tiek īstenota projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros. Kopā ir paredzēti 900 bezmaksas Balvu Sporta skolas peldbaseina sāls istabas apmeklējumi. Uz š.g. 1.oktobri ir izsniegti 111 kuponi, no tiem 85 - izmantoti.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei