Izsludina atklātu konkursu uz Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amatu uz nenoteiktu laiku

Kategorija: Vakances pašvaldībā
Otrdiena, 27 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 Septembris 2022 10:36

VakanceBalvu novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90009115622) izsludina atklātu konkursu uz BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAS DIREKTORA AMATU uz nenoteiktu laiku. 

NOLIKUMS

Prasības pretendentiem(-ēm):

 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu;
 • atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmei profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • kompetences: stratēģiskās plānošanas prasme, spēja noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, precizitāte, labas organizatora dotības un radoša pieeja darbam, izcilas prezentācijas un komunikācijas prasmes;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Officeprogrammatūru un citām mūsdienu tehnoloģijām;
 • drošs elektroniskais paraksts;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadības darbā. Par izglītības vadības darbu tiek uzskatīts darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā; cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības jomas administrēšanu.

Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule;

- dzīves un darba gaitu apraksts (CV);

- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

- valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu (ja nepieciešams) kopijas.

 

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību Valsts izglītības standartiem;
 • vadīt iestādes darbu saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu  reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, nodrošinot  pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes  procesu iestādē;
 • plānot, organizēt un vadīt iestādes saimniecisko un finansiālo darbību;
 • izstrādāt un piedalīties iestādes darbību reglamentējošo dokumentu izstrādāšanā, nodrošināt to izpildi;
 • nodrošināt Latvijas Republikas  un Balvu novada domes izdoto normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē.

Mēs piedāvājam:

- darba līgumu uz nenoteiktu laiku;

- mēnešalgu EUR 1 464  (pirms nodokļu nomaksas).

Darba vietas adrese: Dārza iela 2, Balvos, Balvu novads, LV-4501.

Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2022. gada 17. oktobra plkst.15.00.

Dokumentus var iesniegt:

personīgi Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 1.stāvā, slēgtā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amatu” pastkastē vai nodot klientu apkalpošanas speciālistam;

2.7.2. sūtot pieteikumu pa pastu, adresētu Balvu novada pašvaldībai Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501, uz aploksnes norādot „Konkursam uz Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amatu”;

2.7.3. sūtot elektroniski uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), attiecīgi norādot, ka tas ir pieteikums „Konkursam uz Balvu Valsts ģimnāzijas direktora amatu”.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantā noteikto. Personas datu pārzinis: Balvu novada pašvaldība.