Informatīvs paziņojums Lazdukalna pagasta Grīvu salas zemes īpašniekiem

Category: Aktualitātes
Wednesday, 28 September 2022
Last Updated: Monday, 03 October 2022 15:55

Valsts vides dienests_logo

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu.

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu paredzētā LIFE projekta “LIFE20 NAT/LV/000273 LIFE MarshMeadows ietvaros, nedarbojošos (norakstītu) meliorācijas grāvju demontāža (aizbēršana), nelielu seklūdens dīķu izveide” īstenošanai Balvu novada Lazdukalna pagastā, Grīvu salā.

Paredzēts veikt veco meliorācijas grāvju demontāžu aptuveni 20 km garumā, maģistrālo grāvju aptuveni 2,5 km garumā, kas šķērso īpašumus, attīrīt, nepadziļinot grāvju sākotnējo gultni, 10 seklūdens dīķu ierīkošanu aptuveni 15x15x1,3 m, nomainīt 5 bojātās esošās caurtekas. Vēsturiska meliorācijas grāvju aizbēršana notiks ar kāpurķēžu tehniku (ekskavators) izmantojot tikai atbērtnēs esošo grunti un apauguma sakņu atlikumu.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides
dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS