Tautas muzikantu saspēle Baltinavā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 17 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2022 10:37

Tautas muzikantu saspēle Baltinavā15.oktobrī Baltinavas Kultūras namu piepildīja ļaudis no Baltinavas, Briežuciema, Balviem, Kārsavas, Alūksnes, Salnavas, Gaigalavas, Vectilžas, Rugājiem, Lazdukalna un Rīgas, lai piedalītos pasākumā - tautas muzikantu saspēlē “Dziedi, mana dvēsele, dziedi!”.

Uz pasākumu pulcējās cilvēki, kuri spēj dziedināt ne tikai savas, bet arī citu dvēseļu sāpes ar mūziku, ar dziesmu, pasmaidot gan par dažādām dzīves likstām, gan paši par sevi. Kā saspēles dalībnieki pasākumam pieteicās: četras muzikantu grupas ( “AMMA” un “Soldanī” no Briežuciema, Lazdukalna kapela un Salnavas kapela), deviņi tautas muzikanti (Pēteris Laganovskis no Baltinavas, Pēteris Jermacāns no Lazdukalna, Eventijs un Silvija Zelči no Balviem, Aivars Zelčs no Balviem, Vitālijs Plešs no Vectilžas, Venārs Dūre no Rugājiem, Pēteris Belinskis no Rogovkas, Nikolajs Zaharovs un Einārs Kvilis no Rīgas), kuri uzstājās pa vienam vai duetos. Ierodoties uz pasākumu un sniedzot spēcīgu, azartisku priekšnesumu, visiem pārsteigumu sagādāja Andris Kazinovskis. Ieklausoties muzikantu sniegumā, pikantajās anekdotēs, ko stāstīja Vladimirs Oļipovs, iesaistoties kopīgā dziedāšanā, uzdejojot, katrs varēja gūt pamatīgu baudījumu savai sirdij un dvēselei.

Ja mēs protam dziedāt, spēlēt, dejot, ar smaidu veidot savu attieksmi pret dzīvi, Dieva nolikto un paša veidoto likteņa ceļu, mēs spējam būt dvēseliski veseli.

Sirsnīgs PALDIES visiem šī pasākuma dalībniekiem- muzikantiem, teicējiem, apskaņotājiem, dejotājiem un dziedātājiem, visiem, kas ar savu pozitīvo attieksmi, smaidu un labiem vārdiem veicināja šo kopā būšanu!

Lai mums visiem kopā un katram atsevišķi izdodas, kā teicis Imants Ziedonis “nebrist cita dvēselē, bet iet tuvu līdzās”!

Informācija, foto: Lidija Ločmele

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei