Pirmsskolas pedagogi tiekas metodiskajā dienā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 20 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 20 Oktobris 2022 16:34

Metodiskā dienaMūsdienās, kad pārmaiņas ir viens no laikmetam zīmīgiem elementiem, jebkuram cilvēkam ir nepieciešamas ne tikai zināšanas un dažādām darbības jomām specifiskas prasmes, bet arī vispārīgās prasmes, kas palīdz mācīties, darboties kompleksā pasaulē un realizēt tuvākus un tālākus personīgos un profesionālos mērķus. Pilnveidotajā mācību saturā šādas 21.gadsimtā jo īpaši nepieciešamās vispārīgās prasmes dēvē par caurviju prasmēm.

2022./2023.mācību gadā pirmsskolas izglītības mācību jomas darba plānā viens no uzdevumiem ir  vērsts uz pedagogu izpratnes un zināšanu pilnveidi par caurviju prasmju būtību, plānošanu, to attīstības virzīšanu ar mērķtiecīgi izplānotām darbībām un atbilstošiem uzdevumiem bērniem.

19.oktobrī Izglītības pārvalde Zoom elektroniskajā platformā organizēja metodisko dienu pirmsskolas pedagogiem, kuras ietvaros labajā praksē par pašvadītas mācīšanās caurviju prasmēm dalījās Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pedagogi. Ar strukturētas prezentācijas, svarīgākās informācijas un praktisko nodarbību video starpniecību vadītājas vietniece izglītības jomā Ina Aizupe un skolotājas Inese Hmara, Linda Keiša, Ilona Kazāka prezentēja savas iestādes pieredzi pašvadītas mācīšanās caurviju prasmju attīstībā.

Paldies Balvu PII  “Pīlādzītis” kolektīvam par dalīšanos zināšanās un savā labākajā pieredzē.

Informāciju sagatavoja: Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Lija Bukovska

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei