Piedalies aptaujā un izsaki savu viedokli!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 27 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 11 Novembris 2022 12:15

Aptauja_2Šobrīd Balvu muižā notiek aktīvi renovācijas darbi, kuru rezultātā muiža piedzīvo vērienīgas pārmaiņas. Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, ko domā un vēlas mūsu novada iedzīvotāji attiecībā uz Balvu muižas nākotni.

Aicinām iedzīvotājus piedalīties un izteikt savu viedokli par Balvu muižas nākotni, tās tālāko attīstību, aizpildot aptaujas anketu līdz 2022. gada 21. novembrim:

ELEKTRONISKI ŠEIT

vai

informatīvā izdevuma "Balvu Novada Ziņas" novembra numurā (aizpildīto aptaujas anketu no izdevuma varēs iemest Balvu novada administrācijas ēkas, Viļakas pilsētas un pagastu pārvalžu “Iesniegumu kastītēs”). 

Tieši Balvu muiža – viens no Balvu muižas apbūves elementiem - sevī nes visu Balvu pastāvēšanas vēsturi - no 18.gs. līdz pat mūsdienām. No Balvu muižas vēstures zināms, ka tā ir pamatīgi cietusi divos ugunsgrēkos – 1920. un 1944. gadā -, kuru rezultātā no bijušās muižas greznības mūsdienās ir saglabājušies niecīgi fragmenti. Senākais muižas pils ēkas projektēšanas plāns, kas saglabājies, saistās ar 1930.gadā veiktajiem darbiem, kad ēka tika piemērota skolas vajadzībām.

Balvu muižas apbūve ir vērtīgs vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ( valsts aizsardzības Nr. 2834), kas atspoguļo 18., 19. gadsimta muižu būvniecības tradīcijas Latgales teritorijā. 2021.gadā norisinājās aktuālā kultūras pieminekļa (Balvu muižas apbūves) apsekošana, kurā tika konstatēts, ka pieminekļa saglabātības stāvoklis ir apmierinošs.

Balvu muižas apbūvē ietilpst vairākas 19.gadsimta otrajā pusē celtas mūra ēkas, no kurām saglabājušās ir muižas klēts, pārbūvētā muižas kungu māja, kalpu māja, saimniecības ēkas un ēku drupas Balvu ezera krastā (pieminekļa aizsardzības zonā) – stallis, pienotava, dzirnavas u.c. Muižas apbūves vidusdaļā daļēji saglabājies parks, kuram diemžēl pilnībā zudis pastaigu ceļu tīkls.

Veicot kultūras pieminekļa apsekošanu, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde savos atzinumos norādīja, ka saimnieciskā darbība kultūras piemineklī un tā aizsardzības zonā veicama, saglabājot vēsturiski nozīmīgo plānojumu un telpisko struktūru, atbilstošo vidi, ainavu, apzaļumošanas un labiekārtošanas raksturu, kā arī nodrošinot kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.

Šobrīd vēl ikvienam Balvu novada iedzīvotājam ir iespējams līdz 28.oktobrim izteikt viedokli par Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematisko plānojumu: 

APTAUJU ELEKTRONISKI IESPĒJAMS AIZPILDĪT ŠEIT 

Teksts: Kristiāns Bokta

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei