Turpinās iedzīvotāju tikšanās ar domes un pašvaldības vadību

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 11 Novembris 2022 12:14

Tikšanās Krišjāņos un Bērzpilī 8.novembrī Krišjāņu Tautas namā un Bērzpils Saieta namā norisinājās Balvu novada pašvaldības vadības un domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem. Sarunās piedalījās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina Tutiņa, izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Jānis Bubnovs, deputāte un Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule, kā arī deputātes Sandra Kindzule un Iveta Arelkeviča.

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa klātesošos informēja, ka iespējams ļoti drīz tiks nonākts pie lēmuma, kurā izskatīs Krišjāņu pagasta vienotā pakalpojuma punkta izveidi bijušajā skolas ēkā, kur vienuviet atrastos pagasta pārvalde, bibliotēka, feldšerpunkts un pirmsskolas grupa, kas nodrošinātu iedzīvotājiem tuvāku pakalpojuma pieejamību. Iedzīvotāji tika aicināti izteikt savu viedokli, lai saprastu, vai šādas pārmaiņas viņiem ir nepieciešamas, un kādu nākotni piedzīvos vecās skolas ēka.

Krišjāņu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Socka-Puisāne iedzīvotājus informēja, ka šobrīd notiek aktīvi darbi, lai jau tuvāko divu gadu laikā tiktu ierīkoti ūdens skaitītāji. Tā tiek atzīta par vienu no nākamā gada prioritātēm, jo šobrīd visā Krišjāņu pagastā ir tikai seši ūdens skaitītāji. Iveta Socka-Puisāne atzina, ka tā ir pozitīva nākotnes investīcija, kas ļaus katram iedzīvotājam noteikt savu ūdens patēriņu.

Arī nākamajā gadā Krišjāņu pagastā beidzas noslēgtais līgums ar pašreizējo atkrituma apsaimniekotāju, līdz ar to Balvu novada pašvaldības vadība uzklausīja vietējo iedzīvotāju viedokli, redzējumu un pieredzi šajā jautājumā, tā veicinot iedzīvotāju līdzdalību lēmuma pieņemšanā.

Bērzpils iedzīvotāji ir noraizējušies par Ičas tilta nākotni, kas šobrīd atrodas sliktā stāvoklī. Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Jānis Bubnovs norādīja, ka Ičas tilta tehniskais stāvoklis ir apsekots, tā rezultātā noskaidrots, ka šis ir viens no prioritārajiem tiltiem visā Balvu novadā, kuram tuvākajā nākotnē ir nepieciešams remonts. Šobrīd, lai noteiktu Ičas tilta stāvokli un drošības līmeni, svarīgi ir veikt tilta inspekciju, pēc kuru atzinuma tiktu plānotas turpmākās darbības.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs aicināja klātesošos izteikt savus viedokļus par brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības veidošanas ideju Bērzpils pagastā. Šāds priekšlikums izskanēja brīdī, kad visā Latvijā, tostarp arī Tilžā, atalgojuma finanšu trūkumu dēļ notika īslaicīga posteņa apturēšana. Šādas biedrības izveidošanas mērķis ir nodrošināt Bērzpils pagastā ātru un efektīvu rīcību ugunsgrēku vai citu negadījumu laikā. Iedzīvotāji atzina, ka ideja nav slikta, tomēr problēma ir piesaistīt vietējos aktīvistus, kuri būtu gatavi iesaistīties šajā biedrībā.

Tāpat neizpalika diskusijas par ceļu stāvokli un to iespējamajiem risinājumiem, kapu aktēšanas procesu, kā arī ielu apgaismojuma projektēšanas nesaskaņām. Tikšanās noslēgumā Balvu novada domes deputāte Sandra Kindzule aicināja aktīvākos dažādu vecumu un profesiju pārstāvjus veidot iedzīvotāju padomi, kura uzklausītu vietējo iedzīvotāju problēmjautājumus un šo informāciju nodotu tālāk pašvaldības vadītājam.

Teksts un foto: Kristiāns Bokta

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei