Balvu novadā atzīmēta Lāčplēša diena

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Svētdiena, 13 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 13 Novembris 2022 17:16

Lāpu gājiens Bērzpilī Latvijas vārdu novembrī izrunājam īpašāk. Ar lepnumu, ar cieņu pret tiem, kuri atdevuši pašu dārgāko – savu dzīvību, lai mēs šodien staigātu pa brīvas un neatkarīgas valsts zemi. Tieši tāpēc mēs novembrī pie apģērba nēsājam sarkanbaltsarkanās lentītes, svētku dienās pie mājām izkaram karogus un godinām kritušos karavīrus, noliekot ziedus pie pieminekļiem. Arī šogad Balvu novadā Lāčplēša diena aizvadīta norisinoties dažādām aktivitātēm.

11. novembra vakarā Balvu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika ekumēniskais dievkalpojums, pēc kura iedzīvotāji piedalījās lāpu gājienā, virzoties no baznīcas līdz piemineklim Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem, kur notika Lāčplēša dienas atceres pasākums.

Baltinavas pagasta iedzīvotāji tika aicināti piedalīties ierakuma sveču gatavošanā, kuras pēc tam tiks nogādātas Ukrainā, taču Baltinavas bibliotēkā norisinājās zemessargu ekipējuma demonstrēšana. Pēcpusdienā, degot sveču un lāpu liesmām, baltinavieši devās lāpu gājienā līdz piemineklim nacionālajiem brīvības cīnītājiem.

Piemiņas brīdis tika organizēts arī Bērzkalnes pagasta Priedaines kapos pie Latvijas brīvības cīņu dalībnieku kapavietām. Lāčplēša dienā Bērzpils pagastā, pie pieminekļa Brīvības cīņu karavīriem un Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, notika svinīgs piemiņas brīdis, kam sekoja Svētā Mise Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcā, taču pēc tam iedzīvotāji vienojās kopīgā lāpu gājienā no baznīcas līdz piemineklim.

Arī Tilžas pagasta iedzīvotāji, pieminot brīvības cīnītājus, četrās piemiņas vietās aizdedza svecītes un nolika ziedus. Taču svarīgs notikums Tilžas pagasta jauniešiem 11. novembrī bija svinīgā jaunsargu uzņemšana. Tiekot uzņemtam Jaunsardzē, jaunietim ir iespēja nostiprināt sevī patriotismu, pilsonisko apziņu, kā arī veicināt fizisko spēju un disciplīnas attīstību, un izglītoties valsts aizsardzības jomā.

Rugāju pagasta iedzīvotāji Lāčplēša dienas novakarē pulcējās pie Rugāju Tautas nama, ņemot sev līdzi gan sveces, gan ziedus, gan lāpas un, piedaloties pārstāvjiem no Balvu novada Jaunsargu vienības, visi kopā devās lāpu gājienā līdz Rugāju skvēram, kur notika piemiņas brīdis pie Latvijas brīvības cīnītāju pieminekļa. Svētbrīdis notika arī Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā, pēc kura iedzīvotāji tika aicināti pievienoties lāpu gājienam uz Jaškovas kapiem, kur arī notika piemiņas brīdis.

Godinot Latvijas valsti un varoņus, kuri izcīnīja valsts brīvību, katru gadu 11. novembrī – Lāčplēša dienā, ikviens tiek aicināts ar klusuma brīdi un gaišu sveces liesmu pieminēt latviešu karavīrus un brīvības cīnītājus. Šī ir diena, kad atceramies un godinām ne tikai tos, kas cīnījās un atdeva dzīvības par brīvu Latviju, bet arī tos karavīrus, kuri Latvijas armijā dienē šodien.

Informācija: Agrita Luža

Foto: Lāčplēša dienas lāpu gājiens Bērzpils pagastā (autore: Iluta Jaunžeikare)

 FOTOGALERIJA (Lāčplēša diena Balvu novadā 2022) 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei