Svarīga informācija transportlīdzekļa īpašniekiem (turētājiem)!

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 23 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 Novembris 2022 15:59

Sniega tīrīšanaInformējam,  ka atbilstoši 2022.gada 26.maija Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.19/2022 ”Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā”(turpmāk - Noteikumi) 6.punktam, “6. Pilsētās un ciemos mehānisko transportlīdzekļu īpašniekam (turētājam) jānodrošina sniega un nokritušo lapu tīrīšana 1,5 m platā joslā ap transportlīdzekli, ja tas tiek turēts (atrodas uz ielas vai pagalmā ilgāk par 48 stundām) uz ceļa vai ielas.

Ja automašīna tiek turēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā, tad ir jānodrošina attiecīgās teritorijas attīrīšana no sniega un lapām ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar ielu tīrīšanas tehniku.”

Par Noteikumu 6.punkta prasību neievērošanu Balvu novada pašvaldības policija ir kompetenta uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no 2 līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskai personai no 2 līdz 300 naudas soda vienībām. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt Balvu novada pašvaldības policijai pa tālr. 64520940 vai mob. 29445114.

PATEICAMIES PAR SAPRATNI!

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei