Skolotāja palīga kompetence pirmsskolas izglītības iestādē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 25 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 06 Janvāris 2023 14:34

SkolpalīgiSaskaņā ar pirmsskolas izglītības jomas mācību gada darba plānu 23.novembrī Zoom vietnē metodiskās dienas ietvaros pulcējās izglītības iestāžu pirmsskolas skolotāju palīgi ar mērķi pilnveidot un paaugstināt skolotāju palīgu profesionālo kompetenci.

Skolotāja palīgs ir pirmsskolas skolotāja tiešais palīgs, kura pienākums ir:

  • sadarbībā ar grupas skolotāju, sniegt pedagoģisko atbalstu bērniem mācību satura apguvē;
  • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu;
  • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas;
  • palīdzēt organizēt saimniecisko procesu grupā ar bērniem;
  • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību.

Neapšaubāmi, ar pirmsskolas vecuma bērniem var strādāt cilvēki, kuriem tas ir aicinājums. Skolotāja palīgi ikdienā veic daudz dažādu darbu un aktivitāšu un tieši viņi visbiežāk bērniem ir lielākie draugi.

Prezentējot savu darbu, labajā praksē dalījās Balvu PII “Sienāzītis” skolotāja palīgi Anita Grigorjeva un Linda Garā. Viņas akcentēja skolotāja palīgam nepieciešamās prasmes, pastāstīja, ka Balvu PII “Sienāzītis” visi skolotāju palīgi ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci kursos “Skolotāja palīga kompetence un loma mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā”, kas ikdienas darbā ir ļoti noderējis. Balvu PII “Sienāzītis” skolotāju palīgi aktīvi iesaistās kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā un veic sava darba pašnovērtējumu. Viņas piedalās pasākumos un labprāt veido iestādes noformējumu svētkiem, tā izkopjot savus talantus. A.Grigorjeva un L.Garā uzsvēra, ka kvalitatīvi veikta darba priekšnosacījums ir iestādes pozitīvais mikroklimats un visu darbinieku sadarbība.

Savukārt Kubulu PII “Ieviņa” skolotāju palīgu darbu prezentēja iestādes pedagogi. Iestādes vadītāja Inga Eisaka stāstīja par skolotāja palīga amata atbildību, tiesībām un kompetenci. Patīkams pārsteigums sagaidīja Kubulu PII “Ieviņa” skolotāju palīgus, jo pedagogi pastāstīja par katra labākajām darba īpašībām, ieguldījumu ikviena bērnu attīstībā un sadarbību, šādi atspoguļojot savas iestādes darbību un skolotāju palīgu ikdienas darba noslodzi.

Informāciju sagatavoja: Lija Bukovska, IP izglītības darba speciāliste

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei